« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - rozpočet obce Licibořice na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočet obec 21.pdf (234.33 kB)
obec Licibořice
Licibořice 17
53823 Licibořice
lčo: oo+gzorr
<br> Příimv: v tis.Kč
<br> Daňové přúmy
Nedaňové přúmy
Kapitálové přúmy
Přijaté transfery
Celkem:
<br> Výdaie: v tis.Kč
<br> Výdaje celkem
z toho: 1"012 nájmy pozemku
<br> 1031 pěstební činnost
2212 silnice
2310 pitná voda
2321 kanalizace
2411- pošta
3111 MŠ
3392 kulturnídům
3399 kultura
3421 hřiště
3612 byt
3631 veř.osvětlení
3632 pohřebnictví
3639 komunální služby
3722 komun.odpady
3723 nebezp.odpad
3745 veř.zeleň
52]-3 krizové konto
5512 požár.ochrana
6112 zastupitelstvo
6171 obecní úřad
6310 finanční operace
6402 vypořádání min.let
<br> Rozpočet obce Licibořice na rok2021
<br> 4.1,68,4
454,0
<br> ].0,0
<br> 70,8
4.703,2
<br> 3.57o,76
o,25
<br> 35
85
<br> 4L4
10
<br> 399
280
<br> 33
45
12
55
90
<br> 6
<br> 7,6
240
1,4o
<br> 155
10
24
<br> 287
L.224,L
<br> 5
<br> 13,8]"
<br> Vyvěšen na úřednídesce dne 2.LL.2O2O
Zveřejněn elektronicky dne 2.LI.2O2O
Sejmut z úřednídesky 2.12.2020
<br> Rozpočet na rok 2020 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Licibořice dne 2.1,2.2O2O
Vyvěšeno e lektronicky 3.12.2O2O
<br> XXXX XXXXXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/4630540

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz