« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Veřejná vyhláška - "Kanalizační řád stokové sítě obce Dražůvky"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna_vyhlaska_-_kanalizacni_rad_stokove_site_obce_drazuvky.pdf
Městský úřad Kyjov
<br> odbor životního prostředí a územního plánování
<br> Masarykovo nám.30,697 01 Kyjov,pracoviště Masarykovo nám.1 tel: 518 697 558 e-mail: r.kavka©mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br> č.j.: OŽPÚP37009/21/3 so Kyjov 3.května 2021
<br> spis.značka: OŽPÚP/3706/2021/380 ukládací znak: 23 ].2 skart.znak: A/5
<br> Vyňzuje: Ing.XXXXX XXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Kyjov,odbor životního prostředí a územního plánování,jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 5 106 a 5 115 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust.& 10,š 11,© 44 a 5 47 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů žadateli,kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s <.>,IČ: 494 5 4544,Purkyňova 2933/2 č.p.2933/2,695 11 Hodonín <,>
<br> schvaluje podle ustanovení 5 14 odst.3 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále XXX XXXXX o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů předložený „Kanalizační řád stokové sítě obce Dražůvky“ (2 12/2020),na dobu do 31.5.2030,za těchto podmínek:
<br> 1.Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku,v případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový <.>
<br> 2.Zjištěné případy vypouštění odpadních vod vrozporu s kanalizačan řádem ohlásí provozovatel kanalizace bez průtahů zdejšímu vodoprávnímu úřadu.Budou učiněna taková opatření,aby bylo zabráněno následným škodám,popř.haváriím <.>
<br> Účastník řízení (5 27 odst.1 správního řádu): společnost Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s <.>,IC: 494 5 4544,Purkyňova 2933/2 č.p.2933/2,695 11 Hodonín <.>
<br> 0 d ů v o d n ě n í
<br> Na písemnou žádost žadatele,kterým je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s <.>,IČ: 494 5 4544,Purkyňova 2933/2 č.p.2933/2,69...

Načteno

edesky.cz/d/4630486

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz