« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-zahajeni-vodopravniho-rizeni-z-moci-uredni-priloha.pdf
Příloha k oznámení čj.KUJC 49975/2021 - Zákres linie domnělého vodního toku (k.ú.Doubravice u Českých Budějovic,Vidov,Staré Hodějovice,Roudné)
<br>
<br>
<br>
<br>
2021-05-05T09:57:48+0000
Not specified
oznameni-o-zahajeni-vodopravniho-rizeni-z-moci-uredni.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení vodního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení z moci úřední
<br> ve věci:
rozhodnutí v pochybnostech o XXX,zda jde o vodní tok dle § XX odst.2 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,v případě linie domnělého vodního
toku,jejíž počátek se nachází v terénní depresi s názvem Hlubočice na pozemku č.533/3 v k.ú.Doubravice u
Českých Budějovic.Průběh této linie domnělého vodního toku byl zjištěn celkem ve čtyřech katastrálních
územích,a to Doubravice u Českých Budějovic,Vidov,Staré Hodějovice a Roudné.Linie domnělého vodního
toku končí na pozemku č.189/1 v k.ú.Roudné,kde navazuje na vodní linii,označenou v Centrální evidenci
vodních toků na portálu Ministerstva zemědělství (CEVT),identifikátorem vodního toku (IDVT) 10262602.Vše
č.h.p 1-06-02-0770-0-00,vodní útvar Malše od Stropnice po ústí do toku Vltava,ID útvaru HVL_0370 <.>
<br> V rámci zkoumání podaného podnětu XXXX XXXXXX Krátkého,Lidická XXX/XX,XXX XX České Budějovice,bylo
provedeno podrobné místní šetření dne 29.4.2021,ze kterého byl pořízen záznam.Byly také zjištěny
hydrologické údaje povrchových vod od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a tato data jsou dále
také uvedena.Rovněž byly orientačně určeny pozemky,na kterých se domnělý vodní tok nachází.Částečně
ale tato linie probíhá stavbou,která k dnešnímu dni ještě nebyla zcela dokončena.Vodoprávní úřad ale
předpokládá,že průběh závěrečné části linie domnělého vodního toku (odvedení povrchových vod do linie
IDVT 10262602) bude vybudován v souladu s projektovou dokumentací s názvem: „D3 0310/II Hodějovice –
Třebonín“ <.>
<br> Domnělý vodní tok začíná vývěrem vody na začátku pozemku č.533/3 (t...

Načteno

edesky.cz/d/4630209

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz