« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské částlhmésta Brna Brno - "l “manské "am“ 14' 617 “0 Bm“ č.j.MMB/0222849/2021 /Vich
<br> _— s =D?— 2021 Obkšů
<br> s.: DOŠLO
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Příloha:
<br> Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením © 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.5016 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2,k.ú.Bystrc (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podk/aaj) k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e—mail: rehorova.sonaQbmo.cz)
<br> 2.prodej ocelové příhradové kruhové konstrukce,která se nachází vareálu bývalého Dřevopodniku města Brna,státního podniku vlikvidaci,vk.ú.Trnitá,v prostoru mezi ulicemi Křenová,Rumiště,Mlýnská a Štěpánská a která je umístěna na pozemku p.č.1115/15,vk.ú.Trnitá (dále jen předmět koupě) formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 80.000,— Kč včetně DPH ve výši 21% a za podmínek:
<br>.splatnost kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
<br>.kupující se ve smyslu ustanovení © 1916 odst.2,věty druhé zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,vplatném znění,výslovně vzdá svých práv zvadného plnění k předmětu koupě
<br>.knabytí vlastnického práva k předmětu koupě pro kupujícího dojde předáním předmětu koupě kupujícímu
<br>.veškeré náklady na předání předmětu koupě,na demontáž předmětu koupě,na odvoz předmětu koupě ponese kupující
<br> Nabídky je nutné doručit do dne 07.06.2021 na adresu: Magistrát města Brna <,>
<br> Malinovského nám.3,601 67 Brno,podatelna Majetkového odboru MMB,a to
<br> vzalepených obálkách označených „NABÍDKA — OCELOVÁ KONSTRUKCE-
<br> NEOTVÍRAT“.Nabídky musí obs...

Načteno

edesky.cz/d/4629677

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz