« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - OSD PŘECHODNÉ DZ II/178 Řenče oprava chodníku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (387.76 kB)
Bm
<br> ---- Z 2
<br> rous'
PŘECHODNÉ DZ II/178 Řenče oprava chodníku (613.84 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 5.5 <.>
2021,kterou podala společnost PROMO REAL GROUP s.r.o <.>,se sídlem Božkovské náměstí
17/21,Božkov,326 00 Plzeň,IČ 29093236 na základě plné moci společnost zastoupena Obcí Řenče <,>
<br> Řenče 54,334 01 Přeštice,IČ 00257184,(dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j <.>
KRPP-49487-2/ČJ-2021-031106-47 ze dne 3.5.2021 na území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Přeštice přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci –
silnici II/178 v obci Řenče (v úseku podél obecního úřadu a kostela),za účelem
částečné uzavírky silnice – realizace opravy stávajícího chodníku podél silnice II/178,DIO
dle přiložené situace,která je přílohou písemnosti <.>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od 10.5.2021 – 30.6.2021 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami
<br> TP 66,<,> Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,III.vydání a
<br> dle příslušných platných technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno
<br> v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení <.>
<br>
<br> 3.Osazení dopravního značení zajistí a za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření
<br> - odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanov...

Načteno

edesky.cz/d/4629475

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz