« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
OBEC ŽDÍREC ROZPOČET NA ROK 2020
<br> v:-
<br> Daňové prnmv
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
<br> Daň : přiimu fy: osob ze samostatné výdel.činnosti Daň z příjmu fyz_ osob : kapit.vím <.>
<br> Daň z příjmu právnických osob
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Poptatek ze psů
<br> Poplatek za prov.sys.Iilw kom odp <.>
<br> Odvod : loterii
<br> Daň z nemovitosti
<br> Daňové příjmy celkem Nedaňové Dříimv
<br> Pronájem honitby
<br> Stočne
<br> Sběr a svoz komunálních odpadu Pronájem pozemků
<br> Příjmy : pronájmů nemovitosti Příjmy :: úroků
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> Přřfmy : Lesního družstva
<br> Příjmy : dividend
<br> Nedaňové příjmy ceikem
<br> Neinvestiční dotace přijaté na výkon státní správy
<br> 400.00 10.00 35.00
<br> 420.00
<br> 865.00
<br> 1.00 55.00 10.00
<br> 153,00
<br> 1 954.00
<br> 0.30 37.00 20.00 10.00 20.00
<br> 0.70
<br> 100.00 70.00 0.09
<br> 258,00
<br> 80,00
<br> Přumv celkem 2 292,00
<br> O B E C ž D i R E 0 ROZPOČET NA ROK 2020 - v (v 0 s.Kc) \: v I'.' I J' | Bezne a kapitalove vvda|e Silnice Opravy a údržba Odváděnl :: čištění odpadních vod Pitná voda Činnost knihovnická vydaje spojené s kronikou Veilejne osvětlení Nákup pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz ostatnich odpadů Sportovní zařízení Péče o vzhled obbe Požárnl ochrana JSDH Požár-ni ochrana dobrovolná čest
<br> Odměny členů zastupitelstva obce Činnost mistni správy
<br> Z toho“ osobní vydaje povinne pojistné knihy a tisk- drobny dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu plyn elektrická emergie pohonné hmoty služby post služby telekomunikaci služby peněžních ústavů nákup ostatnich služeb opravy a udržování pohošteni budovy.XXXX a stavby poradenské a právni služby nájemné vecne dary nákup kolků platby daní a poplatků poskytnuté príspevky
<br> 150.00 365.00 775.50 15.00 50.00 25.03.5.00 85.00 18.00 10,00 15.00 150.00 20.00 15,00 280.00 313.50
<br> 110,00 15.00 1.00 13.00 10.00 25.00 20.00 1.00 1.00 12,00 1,00 5,00 2D 00 1 „00...

Načteno

edesky.cz/d/4628805

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz