« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020
OBEC ŽDÍREC
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
<br> Daňové Dříimv
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
<br> Daň z přilmu fyz.osob ze samostatné výdél.činnosti Daň : přijmu fyz.osob : kapit.výn <.>
<br> Daň z přijmu právnických osob
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Poplatek ze psů
<br> Poplatek aa prov.sys.likv.kom odp <.>
<br> Odvod z loterií
<br> Daň z nemovitosti
<br> Daňové příjmy celkem
<br> Nedaňové Dříimv
<br> Pmnáiem honitby
<br> Stočné
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů Pronájem pozemků
<br> Přiimy : pronájmů nemovitosti Přiimy : úroků
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> Příjmy : Lesniho družstva
<br> Příjmy : dividend
<br> Nadaňové příjmy celkem
<br> Neinvestiční dotace přijaté na výkon státnl správy
<br> Příimv celkem
<br> 400.00 10.00 35.00
<br> 420.00
<br> 865.00
<br> 1.00 55.00 1 O.00
<br> 1 58.00
<br> 1 954.00
<br> 0.30 37.00 20,00 10.00 20.00
<br> D.?O
<br> 100.00 70.00 0.00
<br> 258.00
<br> 80.00
<br> 2 292,00
<br> OBEC ŽDÍREC NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020 (v tis.Kč) Běžné a kapitálové výdaie
<br> Silnice opravy a údržba 150.00 Odvádění a čištění odpadních vod 385.00 Pitná voda ??5,50 Činnost knihovnická 15,00 Výdaje spojené s Monikou 50.00 Veřejné osvětlení 25,00 Nákup pozemků 5.00 Sběr a svoz komunálních odpadů 35.00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 18.00 Sběr a svoz ostatnich odpadů 10.00 Sportovní zařízení 15.00 Péče o vzhled obce 150.00 Požární ochrana JSDH 20.00 Požární ochrana dobrovolná &st 15.00 Odměny členů zastupitelstva obce 280.00 Činnost místní správy 313.50 Z toho: osobni vydaje 110.00 povinné pojistné 15.00 knihy a tisk 1.00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 13.00 nákup materiálu 10.00 plyn 25.00 elektrická emergíe 20.00 pohonné hmoty 1,00 služby post 1,00 služby telekomunikaci 12.00 služby peněžních ústavů 1.00 nákup ostatnich služeb 5.00 opravy a udržování 20.00 pohoštění 1.00 budovy.XXXX a stavby XX.XX poradenské a právní služby XX.00 nájemné 1.00 vecne dary 3.00 nákup koli-(ů 1,00 platby daní a poplatků 2.00 poskytnuté příspěv...

Načteno

edesky.cz/d/4628804

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz