« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019
OBEC ŽDÍREC
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019
<br> Daňové příimv
<br> Daň : přijmu fyz.osob ze závislé činnosti
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze samostatně výdel.činnosti Daň z přijmu právnických osob
<br> Daň z pňdané hodnoty
<br> Popiatek ze psů
<br> Daň z nemovitosti
<br> Daňové příjmy celkem Nedaňové příimy
<br> Pronájem honitby
<br> Stočné
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů Pronájem pozemků
<br> Přijmy : pronájmů nemovitosti Příjmy z úroků
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> Příjmy z Lesního družstva
<br> Příjmy : dividend
<br> Nedaňové příjmy celkem
<br> Neinvestiční dotace přijaté na výkon státní správy
<br> Příimv celkem
<br> 150.00 30.00 245.00 276.00 2.00 85.00
<br> 788.00
<br> 0.30 32.00 50.00
<br> 1.00 20.00
<br> 1.00
<br> 150.00 270.00 38.00
<br> 382.30
<br> 57.70
<br> 1 208,00
<br> OBEC ŽDÍREC NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 (v tis.Kč) Běžné & kapitálové výdaie
<br> Silnice opravy a údržba 50.00 Odvádění a čištění odpadních vod 300.00 Činnost knihovnická 15.00 Výdaje spojené s kronikou 2.50 Veřejné osvětlenl 50.00 Nákup pozemků 5.00 Sběr a svoz komunálních odpadů 80.00 Sběr “a svoz nebezpečných odpadů 12.00 Sběr a svoz ostatnich odpadů 10.00 Sportovní zařízení 15.00 Péče o vzhled obce 80.00 Požární ochrana JSDH 20.00 Požární ochrana dobrovolná část 15.00 Odměny olenů zastupitelswa oboe 260.00 Činnost mistni správy 293.50 Z toho: osobni výdaje 1 10.00 povinne'poiistoe 15.00 knihy a tisk 8.00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 13.00 nákup materiálu 10.00 plyn 1 5.00 elektrická emergie 18.00 pohonné hmoty 1.00 služby pošt 1.00 služby telekomunikaci 12.00 služby peněžních ústavů 1.00 nakup ostatních služeb 5.00 opravy a udržování 20.00 pohoštění 1.00 budovy.XXXX a stavby XX.XX poradenské a právni služby XX.00 nájemné 1.00 věcné dary 3.00 nákup kolků 1.00 platby daní a poplatků 2.00 poskytnuté příspěvky 6.50
<br> Výdaie celkem 1 208,00
<br> “a „»— _ \ ' vyvěšeno dne: (Few“—_ 23 :X „limo—J
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> É'\Ú\...

Načteno

edesky.cz/d/4628803

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz