« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
<br> Účetní jednotka
<br> Obec Ždírec
<br> Ždírec 23
<br> 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 15060918
<br> Závěrečný účet se zpracovává dle 5 17,zák.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Obec Ždírec se při hospodaření sf'mančními prostředky řídila rozpočtovým provizóriem,které bylo schváleno správkyní obce dne 6.12.2018 arozpočtem.který byl schválený zastupitelstvem obce
<br> 18.5.2019 v celkovém objemu příjmů ve výši 2.292 tis.Kč,a výdajů ve výši 2.292 tis.Kč <.>
<br> V průběhu roku byla provedena 3 rozpočtová opatření.U příjmů byl původní rozpočet upraven na 2.688.850,53 Kč
<br> Skutečně příjmy činily 2-.688.919,15 Kč
<br> Příjmy z vlastní činnosti 17051750 Kč Finanční výnosy 346.290,45 Kč Výnosy z daní a poplatků 2.172.111,20 Kč Účelové dotace 221.437,- Kč
<br> Dotace a příjmy,jejichž výše nebyla vpočátku roku známa.a proto nebyly rozpočtovány,byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními <.>
<br> Plnění příjmové části rozpočtu na 171,60 %
<br> U výdajů byl původní rozpočet upraven na 1.846.109,29 Kč
<br> Skutečně výdaje činily l.855.716,02 Kč
<br> Čerpání podle jednotlivých kapitol: - silnice opravy a udržování 249.537,- Kč
<br> - odvádění a čištění odpadních vod 292.250,- Kč (rozbory vody,technologický dozor,obsluha,náklady spojené s provozem a dostavbou ČOV)
<br> - činnosti knihovnické 12.752,— Kč
<br> — veřejné osvětlení 36.613,— Kč
<br> - sběr a svoz odpadů 114.059,— Kč
<br> - péče o vzhled obce a veřejnOu zeleň 113.671,- Kč
<br> — zastupitelstvo obce 268.757,- Kč
<br> — činnost místní správy 228.204,- Kč (osobni výdaje,'knihy a tisk,pořízení Dl—IDM,plyn,elektřina,pohonné hmoty,služby pošt atelekomuniltací,služby peněžních ústavů,školení,opravy a udržování,programové vybavení,cestovné,pohoštění,věcné dary kživotnim jubileim a narození nových občánků,platby daní a poplatků)
<br> — daň z příjmů 178.600,- Kč
<br> - výdaje spojené s kronikou 399,—- Kč
<br> - SDH 50.222,— Kč
<br> C...

Načteno

edesky.cz/d/4628801


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz