« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - porovnání všech polože k výpočtu ( kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721050609230.pdf [0,90 MB]
Příloha č.20 K vybiášoe č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE osnosi
<br> Tabulka č.1 ! Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.Ii Provozovatei-názevaič _ ___ ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - nazeveic _ __ Piav __ 00501001 jv FormulářA až F _ _ _ _ __ ___ 11190 V Index 1 ažx VI EČPE souvisejícísoenou _______________ _ _ _ Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné _ _ Řádek _ __ ___ _ _ Voda pitná __ __i__ _ Voda odpadní _ Nákladové položky 2020 2020 _ 2020 2020,— Rozdil — Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.6.-12.mms.-12.1 2 s 4 5 0 7 s _ 1.Materiál 0.391 0,303 0,000 0,011 0,000 0,000 1.1 __ - surové voda podzemní + povrchová __ _ 0,000 0.000 0,000 _ 0.000 0.000 0.000 1.2,- pitná voda převzata +odpadnívoda předanákčištěni 0.364 0,350 0,014 _ _ 0.000 0.000 0.000 1.3 3 - chemikálie __ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,4 - oseeini materiál _ _ __ 0.027 0.033 0.000 0.011 0.000 0.000 2.Energie __ 0,000 0,000 0,000 _ 0,000 0,000 0,000 2.1 - elektrická energie _ _ 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 2.2__ _,- ostatní energie (plyn.pevná a kapalná energie) __ 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 3 _ Mzdy 0,057 0,020 0,029 _ 0.051 0,010 0,009 3.1 -přímeníuy _ 0,043 0,020 __ 0.023 _ _ 0.050 0.055 „0.000 _33 _ _ - ostatníosobnínákiady _ 0,014 0,000 0,007 _ 0.017 0,021 0,004 _ 4__ _ Osiaini přímé náklady _ __ 0,132 0,130 0,000 0.01? 0029 0,012 “_ Ti? -odpisy _ _ _ 0,000 0,000 0,000 _ 0,000 0,000 0.000 _? __ Ěpmvyiofršiíuíiímšošašiíí _ _ __ _ "0.017 __ 0.023 0.000 _ _0,014 _ 0.020 „0,012 23 __ Ínajemjnfrasirukiumího majetku __ __________1_ _ 0,115 0.115 0.000 3,1% _ _ 0,003 _ 0,000 4.4 _prostředky obnovy infrastruktumího majetku __ 0,000 0.000 _ 0,000 0,000 0,000 __ 0.000 _5_ __ __Provoznináklady________ ______ 0043 ___0.053 0.010 0.029 __ 0,042 _ 0.012 _ š.1_ -p0platkyza vypoošionjÉBadnich vod __ 0.000 __ __ 0.000 0.000 0.000 __ 0,000 0,000 __53__ -ostatnípmvoznínákiady exte...

Načteno

edesky.cz/d/4628621

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz