« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Obec Střelice - Výběrové řízení "Prodloužení komunikace ul. Pod Lesem"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Střelice - Výběrové řízení "Prodloužení komunikace ul. Pod Lesem"
v.Adresa: nám.Svobody 1 PSČ: 664 47 Obec Strellce Telefon: 547 427 413 Mobil: 602 158 770 E-mail: zondrasekábstreliceubrna.cz
<br> Bankovní spojení: KB Brno-venkov <,>
<br> PaedDr.XXXXXX XXXXXXXX,„ č.u.XXXXXXX/XXXX DIC: CZ XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Oznámení o zahájení výběrového řízení formou otevřené výzvy — zadávací podmínky
<br> 1.Zadavatel: obec Střelice,IČ 00282618,se sídlem 664 47 Střelice,nám.Svobody 111/1
<br> II.Název zakázky :
<br> Prodloužení komunikace ulice Pod Lesem ve Střelicích u Brna <.>
<br> III.Druh a režim zakázky:
<br> veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná a realizovaná v souladu s ustanovením 55 627,31 a dalších zák.č.134/2016 Sb <.>,ve znění novel — Zákon o zadávání veřejných zakázek.Materiály k zakázce jsou pro uchazeče k dispozici u starosty nebo místostarosty obce <.>
<br> IV.Lhůta pro podání nabídek:
<br> do dne 2.6.2021 do 11,00 hod.V úředních hodinách podatelny obecního úřadu : pondělí,středa vždy 7.30 hod — 11.00 hod,12.30 hod — 17.00 hod,pátek 7.30 hod — 11.00 hod <.>
<br> V.Místo pro podání nabídek:
<br> nabídky v písemné formě je nutno předložit ve stanovené lhůtě na podatelnu obecního úřadu ve Střelicích na adrese Střelice,nám.Svobody 111/1 a to ve formě zalepené obálky označené textem „Střelice u Brna —Prodloužení komunikace ulice Pod Lesem — neotvírat“ <.>
<br> Vl.Předmět zakázky: - jedná se o prodloužení místní komunikace ulice Pod Lesem - stavba bude plynule napoj ena na stávající místní komunikaci
<br> - prodloužení ulice je navrženo jako jednopruhová obousměrná komunikace s úvraťovým obratištěm na svém konci
<br> - prodloužení se týká všech sítí včetně veřejného osvětlení
<br> VII.Kriterium hodnocení: 1.Cena zakázky v Kč bez DPH - váha 70 %
<br> 2.Prokázání technické kvalifikace - váha 30 % 3.Nabídky budou hodnoceny stím,že nejvyšší ohodnocení získá nabídka nejvýhodnější,tedy cenově nejnižší a splňující veškeré podmínky dané tímto oznámením
<br> VIII.Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: nabídka musí obsahova...

Načteno

edesky.cz/d/4628359

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz