« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Obec Střelice - Výběrové řízení "Střelice, ul. Příční"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Střelice - Výběrové řízení "Střelice, ul. Příční"
\!.Adresa: nám.Svobody 1 PSČ: 664 47 () bec Strellce Telefon: 547 427 413 Mobil: 602 158 770 E-mail: zondrasek©streliceubrnacz
<br> Bankovní spojení: KB Brno-venkov,č.ú.3025641/0100 DIČ: CZ 00282618
<br> PaedDr.XXXXXX XXXXXXXX starosta obce
<br> Oznámení X zahájení výběrového řízení formou otevřené výzvy — zadávací podmínky
<br> I.Zadavatel:
<br> obec Střelice,IČ 00282618,se sídlem 664 47 Střelice,nám.Svobody 111/1
<br> II.Název zakázky :
<br> V <,>
<br> Střelice ulice Přícnl
<br> III.Druh a režim zakázky:
<br> veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná a realizovaná v souladu s ustanovením 55 627,31,a dalších zák.č.l34/201 6 Sb <.>,ve znění novel — Zákon o zadávání veřejných zakázek.Materiály k zakázce jsou pro uchazeče k dispozici u starosty nebo místostarosty obce <.>
<br> IV.Lhůta pro podání nabídek:
<br> do dne 2.6.2021 do 11,00 hod.V úředních hodinách podatelny obecního úřadu : pondělí,středa vždy 7.30 hod — 11.00 hod,12.30 hod — 17.00 hod,pátek 7.30 hod — 11.00 hod <.>
<br> V.Místo pro podání nabídek:
<br> nabídky v písemné formě je nutno předložit ve stanovené lhůtě na podatelnu obecního úřadu ve Střelicích na adrese Střelice,nám.Svobody lll/l ato ve formě zalepené obálky označené textem „Střelice ulice Příční — neotvírat“ <.>
<br> VI.Předmět zakázky:
<br> - Výstavba parkoviště s 10 podélnými stáními - Obnova původního chodníku na protější straně
<br> VII.Kritérium hodnocení:
<br> 1.Cena zakázky v Kč bez DPH - váha 70 %
<br> 2.Prokázání technické kvalifikace — váha 30 %
<br> 3.Nabídky budou hodnoceny s tím,že nejvyšší ohodnocení získá nabídka nejvýhodnější,tedy cenově nejnižší a splňující veškeré podmínky dané tímto oznámením
<br> VIII.Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: nabídka musí obsahovat podrobný popis postupu prací,harmonogram prací,podrobnou kalkulaci nabídkové ceny <.>
<br> lX.Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
<br> nabídková cena musí být uvedena v hodnotě Kč bez DPH a v hodnotě Kč vč.DPH a musí respektovat podrobnou kalkulaci n...

Načteno

edesky.cz/d/4628358

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz