« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 29.4.2021
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.03/2021,které se bude konat dne 11.5.2021
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.02/2021
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje
<br> Vysočina pro rok 2021
5.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
6.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Velká Bíteš
<br> o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
7.FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK
<br> POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021 – rozpočtové opatření
8.FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PREVENCE
<br> KRIMINALITY 2021 - rozpočtové opatření
9.FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu PODPORA
<br> ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
10.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Třebíč <,>
<br> příspěvkovou organizaci,na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice
Třebíč“
<br> 11.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek pro Zdravotnickou
záchrannou službu Kraje Vysočina,příspěvkovou organizaci
<br> 12.Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava,příspěvkové
organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace
a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
<br> 13.Projektové zám...

Načteno

edesky.cz/d/4627823

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz