« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/1152/2021/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/1152/2021/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.: STAV/1152/2021/Ka
<br> Č.1.: STRE-24l3/2021- SU VYŘIZUJE: Ing.Kabadelova
<br> TEL.: 547 427 422
<br> E-MMLI ikabadelova©streliceubrnacz DATUM: 30.4.2021
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Obecní úřad Střelice,stavební úřad (dále jen stavební úřad),jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.] písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 5 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 24.2.2021 podal
<br> Zoufalý Vít,nar.11.12.1974,Anenská 32,Silůvky,664 46 Prštice,kterého zastupuje domovplus construction s.r.o <.>,Ing.XXXXXX XXXX,ICO XXXXXXXX,Cyrilská XXX/X,Trnitá,XXX 00 Brno 2
<br> (dálejen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> 1.Podle š94p odst.1 stavebního zákona á & l3a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje stavební záměr
<br> na stavbu:
<br> novostavba rodinného domu včetně dopravního a technického napojení v ul.Na Rybníkách v Silůvkách,na pozemku parc.č.504/2,378/1 a 378/22 v katastrálním území Silůvky
<br> (dálejen "stavba") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Rodinný dům na pozemku parc.č.504/2 v katastrálním území Silůvky.Jedná se o stavbu rodinného domu,která je navržena jako montovaná dřevostavba.Rodinný dům bude tvořit pravou polovinu dvojdomku.Objekt rodinného domu bude nepodsklepený,sjedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím.Objekt bude zastřešen sedlovou střechou.Zastavěná plocha rodinného domu je navržena 64,60 m2.Půdorys stavby bude ve tvaru obdélníka o velikosti 7530 x 8,580 m.Objekt je navržen pro bydlení.Rodinný dům bude obsahovat 1 samostatný byt o velikosti 4 + kk s příslušenstvím.Byt obsahuje: v I.NP -— zádveří,obývací pokoj s kuchyňským koutem,sklad,pracovn...

Načteno

edesky.cz/d/4626699

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz