« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Záměr pronájmu - pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu - pozemky
Statutární město Ostrava
<br> Městský obvod Nová Bělá Mitrovická 342/100,Ostrava- Nová Bělá
<br> OZNÁMENÍ
<br> Rada městského obvodu Nová Bělá rozhodla dne 3.5.2021,svým usnesením č.53 8/50 o záměru pronájmu- pachtu níže uvedených parcel v ků Nová Bělá,obec Ostrava.Jedná se o omou půdu <.>
<br> Parc.č.1472l19 o výměře 1627 m2 1472/20 o výměře 106 m2
<br> Parcela je k pronajmutí od 1.6.2021.Podrobné informaceje možné obdržet na ÚMOb Nová Bělá <.>
<br> Dle zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>,v platném znění,5 39 odst.1 oznamujeme tuto skutečnost veřejnosti,aby se občané k tomuto záměru mohli vyjádřit <.>,předložit své nabídky <.>
<br> Nabídky a připomínky je možné podat u zdejšího Úřadu městského obvodu Nová Bělá do 20.5.2021 <.>
<br> Ostrava- Nová Bělá,5.5.2021 Za Radu městského obvodu Nová Bělá starost umír Bahr,<.>
<br> (Do
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Eiíiil'iil
<br> židli fi Ill-“
<br> Emilií-*.Gyz-iris; __
<br> ERM FF <.>
<br> 0 umu _.1665.Zdroje dat: Digitální analmomapa 0 Český úřad zeměměřický & hulmani.Data půdních bloků & dllů 0 Ministerstvo zemědělství CR
<br> *“ 7406-31 P nasát/HU

Načteno

edesky.cz/d/4626657


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz