« Najít podobné dokumenty

Obec Bořetice - Výběrové řízení na obsazení pozice: účetní, administrativní pracovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bořetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1
Starosta obce Bořetice vyhlašuje podle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celcích ve znění pozděj ších předpisů
<br> VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice: účetní obce,administrativní pracovník
<br> Místo výkonu práce: Obecní úřad Bořetice,691 08 Bořetice čp.39
<br> Náplň práce:
<br>.Vedení účetnictví,zpracování účetních výkazů a předkládání údajů měsíčních účetních uzávěrek na KÚ,provádění veškerých operací souvisejících s vedením účetnictví a archivací účetních dokladů <.>
<br>.Vedení a účtování pokladny
<br>.Vystavování faktur <.>
<br> Příprava podkladů k návrhu rozpočtu,rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu <.>
<br>.Přiřazování rozpočtové skladby k jednotlivým finančním operacím <.>
<br>.Zajištění platebního styku s bankou <.>
<br>.Zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek <.>
<br>.Vykonávání správy místních poplatků,vedení evidence a vybírání poplatků <.>
<br> Daňová agenda,vypracování a podání daňového přiznání obce <.>
<br> Vedení evidence majetku,zpracování přehledů,výkazů a statistik,týkající se majetku obce <.>
<br>.Příprava podkladů pro inventarizaci majetku <.>
<br>.Zpracování a evidence povinně zveřejňovaných informací obce <.>
<br> Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce,rady obce,výborů obce (zejména
<br> finančního a kontrolního) <.>
<br> Průběžné informování starosty o finančním stavu obce a pohybech na účtu obce <.>
<br> Zabezpečení aktualizace směrnic o oběhu účetních dokladů a podpisového řádu obecního
<br> úřadu <.>
<br>.Zabezpečování aktualizace vnitřních předpisů <.>
<br> Spolupráce při tvorbě právních předpisů obce — vyhlášky,vnitřní předpisy,formuláře
<br> pro potřeby obce <.>
<br>.Spolupráce na zajištění voleb všech stupňů <.>
<br>.Práce s registry OVM,CzechPopint a dalších agend <.>
<br>.Provádění vidimace a legalizace <.>
<br>.Vedení spisové služby a evidence obyvatel <.>
<br>.Aktualizace internetových stránek obce <.>
<br>.Další administrativní práce na obecním úřadě <.>
<br> Podmínky:
<br>.Ná...

Načteno

edesky.cz/d/4625257

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bořetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz