« Najít podobné dokumenty

Město Nový Jičín - OOP - stanovení DZ na ul. Divadelní v Novém Jičíně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nový Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_stanovení_DZ.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor dopravy
<br> Masarykovo nám.1,741 01 Nový Jičín
pracoviště Divadelní 1,741 01 Nový Jičín
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše č.j.: OD/47548/2021/ŽÁ
Spis.značka: OD/128714/2020/ŽÁ Město Nový Jičín,OSM
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX Masarykovo náměstí X
Telefon: +XXX XXX XXX XXX XXX 01 NOVÝ JIČÍN 1
Mobil:
<br> Datum: 5.5.2021
<br>
<br>
BANKOVNÍ SPOJENÍ ÚŘEDNÍ DNY A HODINY http://www.novyjicin.cz
KB,a.s <.>,pobočka Nový Jičín Po,ST 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.ID DS: ywmb4nc
č.ú.: 19-326801/0100 (příjmy) Út,Čt 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00 hod.e-podatelna: e-podatelna@novyjicin.cz
č.ú.: 326801/0100 (výdaje) Pá úřad uzavřen tel.ústředna: 556 768 222,fax: 556 768 289
IČO: 00298212 Pá 08:00 – 11:00 otevřena pouze podatelna
<br>
<br> Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Nový Jičín,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad obce s rozšířenou působností
stanovenou mu ustanovením § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),vydává jako věcně a místně příslušný
správní úřad podle zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád) toto opatření obecné povahy podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,ve věci místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br>
Městský úřad Nový Jičín,odbor dopravy,na žádost města Nový Jičín,zastoupené odborem správy
majetku,Masarykovo nám.1/1,Nový Jičín,IČ 00298212,a po předchozím písemném souhlasném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,KŘPMS kraje,DI XXXX Jičín,Sv.Čecha XX,XXX XX Nový Jičín <,>
vyhovuje žádosti,a tímto
<br>
s t a n o v í
<br>
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
spočívající ve zrušení stávajícího dopravního značení a umístění dopravního značení na místní komunikaci
na ul.Divadelní v Novém Jičín...

Načteno

edesky.cz/d/4625127

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nový Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz