« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 Starý Most, mosty ev. č. 27-025.2, 27-026.1 a 27B-026.2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici I. třídy č. I/27 Starý Most, mosty ev. č. 27-025.2, 27-026.1 a 27B-026.2
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz
strana 1 / 2
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Dle rozdělovníku
<br> Datum: 4.května 2021
Spisová značka: KUUK/059007/2021/2
Číslo jednací: KUUK/059517/2021
Vyřizuje/linka: Ing.Jiří Bárta/329
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský
úřad“),jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích - silnicích I.třídy dle ustanovení § 77 odst.1 písm.b a § 124
odst.4 písm.b zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),a po projednání s Policií ČR <,>
Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje,Územním odborem Most,Dopravním
inspektorátem (dále jen „Krajského ředitelství policie“) dne 26.května 2021 pod č.j.KRPU-
21874-1/ČJ-2021-040806 <,>
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci,spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení
či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle vloženého Dopravně inženýrského řešení
<br>
Silnice: I/27
Lokalita: Starý Most – mosty ev.č.27-025.2,27-026.1 a 27B-026.2
Důvod: Geotechnický průzkum - vrty v krajnici vozovky
Termín: 18.5.2021 – 30.6.2021
Navrhovatel: AZ Consult,spol.s r.o <.>,IČ:44567430,Klíšská 1334/12,400 01 Ústí nad
<br> Labem - Klíše
(odpovědná osoba pan Mgr.XXXXX XXXXXXXX – mobil XXX XXX XXX)
<br> Název akce: Mosty ÚK – I.Etapa
<br>
při dodržení těchto podmínek:
<br> 1.Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání
akce a ve stanoveném termínu.Po ukončení prací či uplynutí stanoveného
termínu bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno <.>
<br> 2.Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být
v souladu s Vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu...

Načteno

edesky.cz/d/4625095

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz