« Najít podobné dokumenty

Městys Klenčí pod Čerchovem - Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva Městyse Klenčí pod Čerchovem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Klenčí pod Čerchovem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-04-21 Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva po ZM (437.45 kB)
Městys Klenčí pod Čerchovem
www.klenci.cz
<br>
Usnesení zastupitelstva městyse
z 33.veřejného zasedání konaného dne 21.dubna 2021
<br>
<br> Zastupitelstvo městyse:
<br> 33.1 Schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání ZM pány Pavla Smazala a XXXXXX XXXXXX <.>
<br> XX.X Schvaluje komisi k návrhu usnesení ve složení XXXXXXX XXXXX a XXXXXX XXXX <.>
<br> XX.X Bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení a zápis z porady s místostarosty <.>
<br> 33.4 Schvaluje úpravu výše odměn za funkci 1.a 2.místostarosty a to pro obě pozice 7.000,-
Kč/měsíčně s účinností od 1.5.2021 <.>
<br> 33.5 Schvaluje žádost o prodloužení termínu vystěhování z objektu hasičské zbrojnice
na adrese Klenčí čp.90 do 31.8.2021 <.>
<br> 33.6 Schvaluje prodej pozemků:
<br> p.č.715/38 o výměře 23 m2,druh pozemku ostatní plocha,který vzniká ze stávajících
pozemků jako díly následovně:
<br> Díl a) o výměře 15 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č.715/21 o celkové výměře
66 m2 druh pozemku ostatní plocha <,>
<br> Díl b) o výměře 8 m2 vzniklý oddělením z pozemku p.č.2876/1 o celkové výměře
27 114 m2 druh pozemku ostatní plocha <,>
<br> p.č.2529/26 o výměře 28 m2,druh pozemku ostatní plocha,který vzniká ze stávajícího
pozemku p.č.2529/3 o celkové výměře 319 m2,druh pozemku ostatní plocha <,>
<br> p.č.2529/27 o výměře 63 m2,druh pozemku ostatní plocha,který vzniká ze stávajícího
pozemku p.č.2529/3 o celkové výměře 319 m2,druh pozemku ostatní plocha <,>
<br> p.č.2876/6 o výměře 307 m2,druh pozemku ostatní plocha,který vzniká ze stávajícího
pozemku p.č.2876/1 o celkové výměře 27 114 m2,druh pozemku ostatní plocha <,>
<br> p.č.2876/7 o výměře 11 m2,druh pozemku ostatní plocha,který vzniká ze stávajícího
pozemku p.č.2876/1 o celkové výměře 27 114 m2,druh ostatní plocha <,>
<br> vše v KÚ Klenčí pod Čerchovem a dle GP 911-1018/2020 dle žádosti a vyhlášeného
záměru <.>
<br> 33.7 Pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy dle usnesení 33.6 <.>
<br> 33.8 Bere na vědomí žádost o prodej části pozemků p.č.601/5 a 2451/15 ...

Načteno

edesky.cz/d/4625086

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Klenčí pod Čerchovem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz