« Najít podobné dokumenty

Obec Chmelná - Jednání zastupitelstva 2021 Zápis z jednání OZ 29. 4. 2021Vyvěšeno: 29. 4 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chmelná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STÁHNOUT 2021_...ápis.pdf
OBEC CHMELNÁ,257 65 ČECHTICE,okr.BENEŠOV
IČO: 00473537,tel: 733 332 617,e-mail: chmelna@zelivka.cz
<br>
Ve Chmelné 29.4.2021
<br>
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 29.4.2021,konané v budově
obecního úřadu Chmelná <.>
<br>
Přítomni: XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX <,>
<br> XXXXXXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX č.p.XX
<br>
<br> Program:
<br> 1.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 <.>
2.Účetní závěrka obce za rok 2020 <.>
3.Rozpočtové opatření č.1 <.>
4.Odstoupení od smlouvy na koupi pozemků v kú.Kuňovice <.>
5.Diskuze <.>
<br>
<br> Projednávání jednotlivých bodů programu,návrhů a připomínek jednání O.Z.probíhalo následovně:
1.O.Z.schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad <.>
2.O.Z.schválilo účetní závěrku obce za rok 2020 <.>
3.O.Z.schválilo rozpočtové opatření č.1 <.>
4.O.Z.schválilo odstoupení od smlouvy na koupi pozemků v kú.Kuňovice LV 55 o celkové výměře
<br> 41 278 m2 a celkové ceně 1 445 000 Kč.Důvodem odstoupení bylo nesolidní jednání ze strany
<br> prodejce <.>
<br> 5.Diskuze proběhla ke všem bodům <.>
<br>
Usnesení z jednání obecního zastupitelstva obce Chmelná ze dne 29.4.2021:
<br> 1.O.Z.se usneslo na závěrečném účtu obce za rok 2020 bez výhrad <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0
<br>
2.O.Z.se usneslo na účetní závěrce obce za rok 2020 <.>
Pro: 7 Proti: 0
<br>
3.O.Z.se usneslo na rozpočtovém opatření č.1 <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0
<br>
4.O.Z se usneslo na odstoupení od smlouvy na koupi pozemků v kú.Kuňovice LV 55 o celkové
<br> výměře 41 278 m2 a celkové ceně 1 445 000 Kč.Důvodem odstoupení bylo nesolidní jednání ze
<br> strany prodejce <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis provedl: Bc.XXXXXXXX XXXXXXX podpis starosty:
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu:…………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4625083

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chmelná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz