« Najít podobné dokumenty

Obec Lčovice - odvolání Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakul

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odvolání Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakul
Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/19
<br> České Budějovice dne 30.dubna 2021
<br> Č.j.: MZP/2021/510/586
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2021/510/100
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy II,Mánesova 3a,České Budějovice <,>
<br> jako odvolací orgán příslušný podle § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále „správní řád“),a § 79 odst.3 písm.r) zákona ČNR č.114/1992 Sb.<,>
<br> o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),rozhodlo o
<br> odvolání Mendelovy univerzity v Brně,Lesnické a dřevařské fakulty,se sídlem
<br> Zemědělská 1,613 00 Brno,proti rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj,odboru životního
<br> prostředí,zemědělství a lesnictví,č.j.KUJCK 618749/2021 ze dne 9.2.2021,takto:
<br> Podle § 90 odst.1 písm.c) správního řádu mění rozhodnutí Krajského úřadu – Jihočeský kraj <,>
<br> odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví,č.j.KUJCK 618749/2021 ze dne 9.2.2021
<br> v části a) výroku takto:
<br> a) povoluje výjimku
<br> podle ust.§ 56 odst.1 a odst.2 písm.a) a písm.d) zákona pro zvláště chráněný druh: rys
<br> ostrovid (Lynx lynx) – SO,EU ze zákazu držet uhynulé jedince předmětného druhu <,>
<br> dopravovat uhynulé jedince.Výjimka se povoluje za účelem výzkumu.Platí do 31.12.2025 <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvu životního prostředí,odboru výkonu státní správy II (dále „odvolací orgán“),bylo
<br> dne 18.3.2021 předáno spolu se spisem k rozhodnutí odvolání Mendelovy univerzity v Brně <,>
<br> Lesnické a dřevařské fakulty,se sídlem Zemědělská 1,613 00 Brno (dále jen „odvolatel“),proti
<br> vpředu uvedenému rozhodnutí,jímž Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor životního prostředí <,>
<br> zemědělství a lesnictví jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst.5 písm.h) ZOPK
<br> (dále též „krajský úřad...

Načteno

edesky.cz/d/4625082

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz