« Najít podobné dokumenty

Obec Starý Šachov - Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Starý Šachov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva DSO – Sdružení obcí Benešovska
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br>
Datum: 3.května 2021
Spisová značka: KUUK/042370/2020
Číslo jednací: KUUK/004806/2021
UID: kuukescd0bb61
Počet listů/příloh: 7/0
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Benešovska za rok 2020 <,>
<br> IČ: 68954689
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 10.08.2020 a bylo
provedeno na základě § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje,na adrese Velká
Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem,dne 09.11.2020 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br>
Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Benešovska,na adrese Náměstí míru 1,407 22 Benešov n.Ploučnicí,dne 03.05.2021 <.>
<br> Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí:
- XXXX XXXXX - předseda
- XXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Strana X (Celkem X)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon
č.420/2004 Sb.“):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněž...
2020
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br>
Datum: 3.května 2021
Spisová značka: KUUK/042370/2020
Číslo jednací: KUUK/004806/2021
UID: kuukescd0bb61
Počet listů/příloh: 7/0
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Benešovska za rok 2020 <,>
<br> IČ: 68954689
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 10.08.2020 a bylo
provedeno na základě § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje,na adrese Velká
Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem,dne 09.11.2020 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br>
Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
Benešovska,na adrese Náměstí míru 1,407 22 Benešov n.Ploučnicí,dne 03.05.2021 <.>
<br> Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:
- Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí:
- XXXX XXXXX - předseda
- XXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Strana X (Celkem X)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon
č.420/2004 Sb.“):
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněž...
Závěrečný úč.2020 (002)
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska
<br> za rok 2014 za rok 2020
<br> O přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Benešovska byl v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<,>
<br> požádán odbor kontroly KÚÚK.Přezkoumání vykonala Bc.XXXXX XXXXXXXXXX <,>
<br>
<br> Přezkoumání bylo provedeno za přítomnosti předsedy Petra Jansy a účetní M.Mansfeldové <.>
<br> Přezkoumání bylo provedeno dle programu sestaveného na podkladě §2 a §3 zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> 1/.Plnění příjmů a výdajů rozpočtu SOB
<br> Ukazatel Schválený rozpočet Kč Skutečné plnění Kč
<br> Příjmy 48 000 47 405,00
<br> Výdaje 153 000 20 248,00
<br> 27 157,00
<br> 2/.Porovnání nákladů a výnosů
<br> Náklady 20 248,00
<br> Výnosy 47 405,00
<br> Výsledek hospodaření 27 157,00
<br> Stav účtu k 1.1.2020 105 761,75
<br> Příjmy 47 405,00
<br> Výdaje 20 248,00
<br> Stav účtu k 31.12.2019 132 918,75
<br>
<br> Konečné stavy účtů odpovídají pohybu na těchto účtech a vazbách mezi příjmy a výdaji <.>
<br>
<br> 3/.Tvorba fondů:
<br> Sdružení nemá zřízeny fondy
<br> 4/.Výsledek podnikatelské činnosti:
<br> Sdružení neprovádí žádnou podnikatelskou činnost činnost
<br> 5/.Hospodaření s ostatními prostředky
<br> Sdružení nebyly poskytnuty žádné prostředky z Národního fondu ani prostředky ze zahraničí <.>
<br> Sdružení používá pouze sdružené prostředky dle Smlouvy o příspěvku jednotlivých obcí <.>
<br> V průběhu roku 2020 nepoužívalo a nepřijalo Sdružení žádné cizí finanční zdroje <.>
<br>
<br>
<br> 6/.Nakládání a hospodaření s majetkem
<br> Sdružení nevlastní žádný majetek,pro svoji činnost využívá majetek sdružených obcí <.>
<br> Byla provedena pouze inventura účetních stavů.Inventurní stavy souhlasí s účetními <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 7/.Stav pohledávek a závazků
<br> V účetnictví bylo vydáno 13 faktur a to na příspěvky jednotlivým obcím <.>
<br> Všechny faktury byly uhrazeny
<br> Přijato bylo celkem 4 faktur od dodavatelů <.>
<br> Všechny faktury byly uhrazeny
<br>
<br>
<br> 8/.Ostatní
<br> V prosinci 2020 byl schvál...

Načteno

edesky.cz/d/4625079

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Starý Šachov
17. 05. 2021
14. 05. 2021
06. 05. 2021
03. 05. 2021
03. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Starý Šachov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz