« Najít podobné dokumenty

Obec Líšnice - Veřejná vyhláška - převzetí písemností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líšnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška písemnosti (31.5 kB)
Obecní úřad Líšnice
<br> Líšnice 175
<br> 252 10 Mníšek pod Brdy
<br> Číslo jednací: 233/2021/Líš.-PZ
Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXXXXXXXXX
Datum: X.X.XXXX
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Obecní úřad Líšnice v souladu s ustanovením § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,vydává tuto veřejnou vyhlášku,kterou oznamuje účastníku řízení,že u Obecního úřadu Líšnice,Líšnice 175,okres Praha-západ jsou pro něj uloženy následující písemnosti:
Zuchra Schmidtová,roč.1951
Líšnice 63,252 10,Mníšek pod Brdy
písemnosti č.j.: 233/2021/Líš.-PZ – Oznámení o zahájení řízení,Vyrozumění,Výzva a Rozhodnutí
Správní orgán vyzývá jmenovanou,aby si předmětné písemnosti vyzvedla na Obecním úřadě Líšnice,Líšnice 175,okres Praha-západ,a to ve dnech a v době: pondělí 9,00 – 14,00 a středa 9,00 – 12,00 a 14,30 – 16,30 hodin,v ostatních dnech pouze po telefonické dohodě <.>
<br> Upozorňujeme,že nebudou-li uvedené písemnosti vyzvednuty do 15 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky,považuje se poslední den lhůty za den doručení <.>
<br> kulaté úřední razítko XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> oprávněná úřední osoba
Tato vyhláška byla na úřední desce a elektronické úřední desce
vyvěšena dne: 3.5.2021
sejmuta dne:

Načteno

edesky.cz/d/4625076

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líšnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz