« Najít podobné dokumenty

Obec Statenice - Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Statenice 12.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Statenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zastupitelstva obce.pdf (213.91 kB)
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE STATENICE DNE 12.5.2021 v 19.00h,zastupitelstvo bude probíhat formou videokonference,viz.níže.Program: 1.Zahájení 2.Schválení programu a ověřovatelů zápisu 3.Kontrola plnění usnesení 4.Schválení usnesení o zveřejňování jmen a příjmení zastupitelů obce Statenice 5.Veřejnoprávní smlouva – Přemyslovské střední Čechy 6.OZV o místním poplatku z pobytu 7.OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 8.Smlouva o poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti dopravy 9.Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti stavebních projektů v přípravné fázi 10.Rámcová smlouva o zajištění základní školní docházky a úhradě neinvestičních nákladů na provoz Základní školy a mateřské školy Hnízdo v Úněticích 11.Smlouva o zajištění základní školní docházky 12.Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie na území obce Statenice uzavřená mezi obcí Horoměřice a obcí Statenice 13.Nájemní smlouva k obecním pozemkům – TJ Sokol 14.Smlouva o vzájemné spolupráci – TJ Sokol 15.Zklidnění dopravy ke Kulnám 16.Grantová výzva II.pololetí 17.Schválení žádostí o XXXXX v rámci Grantové výzvy I.pololetí XX.Záměr pronájmu prostor bývalé knihovny OÚ Statenice 19.Revokace usnesení č.187/14d/8 20.Poplatek za zřízení věcného břemene 21.Různé 22.Diskuse a závěr Informace veřejnosti: K online videokonferenci se připojíte kliknutím zde nebo na odkazu níže.Upozorňujeme,že bude pořizován audiovizuální záznam on-line přenosu veřejného zasedání zastupitelstva obce Statenice.OBEC STATENICE  Obecní úřad Statenice,Statenická 23,252 62 Horoměřice  220970418 starosta@statenice.cz,IČ:00241679 Odkaz pro videokonferenci najdete v rámci Programu zastupitelstva na webu obce a je to: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup- join%2F19%3Ameeting_NzdiNzMyYmItN2M0NS00ZjMyLWFlNjktMGUzMTE0NGQwZjZh%40t hread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252211c1bfa8-2793-4a34- 8e1e-970df03ddb08%2522...

Načteno

edesky.cz/d/4625075

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Statenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz