« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Lhota - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Přechodná úprava provozu na silnici III/37715

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP MÚ BK PÚP III/37715 příloha 2 (7.12 MB)
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
ŘSD ČR:POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO:
<br> S
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek na území JmK
(sil.I/43,úsek Černá Hora – Závist) - DOPLNĚNÍ PDZ
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 03/2021
<br> RDS
<br> -----------
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> 4x A4
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> PDZ - XXX
<br> XXXX - XXX
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> XXXX XXXXX
<br> S
<br> SÚS JMK - OBLAST SEVER:
<br> II
<br> LEGENDA
<br> S
<br> DETAIL - MALÁ LHOTADETAIL - ŽERNOVNÍK
<br> DETAIL - ŽERNOVNÍK
<br> DETAIL - MALÁ LHOTA
<br> S
<br> II/3
77
<br> SM
ĚR
<br> ČER
NÁ
<br> HO
RA
<br> III
/3
<br> 77
15
<br> III/3
7
<br> 7
1
<br> 5
<br>
SM
ĚR
<br> M
A
<br> LÁ
LH
<br> O
TA
<br> III/37
719
<br> SMĚ
R LU
<br> BĚ
<br> II/377
SMĚR JENEČ
<br> III
/3
<br> 77
15
<br>
<br> SM
ĚR
<br> Ž
ER
<br> N
O
<br> V
N
<br> ÍK
<br> III/3
7
<br> 7
1
<br> 5
<br>
SM
ĚR
<br> K
SIL.I/4
<br> 3
<br> POZNÁMKA:
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BUDE OSAZENO DLE TP 65 A 66
<br> - TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> A6a
<br> B20a30
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STANOVÍ
OD MÚ BLANSKO
<br> MALÁ
LHOT
<br> A
<br> MALÁ LHOTA
<br> A6a
<br> E13V CELÉ
OBC
<br> I
<br> č.o <.>
23
<br> č.o <.>
1
<br> B
2
<br> 0
a
<br> 3
0
<br> B
2
<br> 0
a
<br> 3
0
<br> B
2
<br> 0
a
<br> 3
0
<br> MA
LÁ
<br> LH
OT
<br> A
<br> MALÁ LHOTA
<br> IP2
2
<br> V C
EL
<br> É OB
CI
<br> B20
a
<b...
210331_OOP Blansko Příloha 1.pdf (7.78 MB)
21 780
<br> 20 980
20 180
<br> 18 780
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek na území JmK
(sil.I/43,úsek Černá Hora - Závist)
<br> DETAIL 1
<br> S S
<br> SS
<br> IZ8a
<br> OD DATUM
DO DATUM
<br> IZ8
a
<br> OD
DA
<br> TU
M
<br> DO
DA
<br> TU
M
<br> 19 380
18 580
<br> 5
<br> 6
7
<br> 8
<br> B
R
<br> N
O
<br> TIŠN
O
<br> V
<br>
Č
<.> H
<br> O
R
<br> A
<br> 4
3
<br> E
4
6
1
<br> 3
7
7
<br> B
LA
<br> N
SKO
<br> M
o
<br> ravský kras
<br> SLO
U
<br> P
<br> R
Á
<br> JEC
- JESTŘ
<br> EB
Í
<br> 3
7
7
<br> IS11b
<br> B
R
<br> N
O
<br> IS11b
<br> M
ILO
<br> N
IC
<br> E
<br> IS11b
<br> B
R
<br> N
O
<br> IS11b
<br> M
ILO
<br> N
IC
<br> E
<br> IS11b
<br> BRNOIS11b
<br> MILONICE
<br> IS11b
BRNO
<br> IS11b
MILONICE
<br> IS11b
<br> BRNOIS11b
<br> M
ILONICE
<br> IS11b
<br> BRNO
<br> IS11b
<br> M
ILONICE
<br> IS1
1
<br> b
B
<br> R
N
<br> O
<br> IS1
1
<br> b
M
<br> IL
O
<br> N
IC
<br> E
<br> IS1
1
<br> b
B
<br> R
N
<br> O
<br> IS1
1
<br> b
M
<br> IL
O
<br> N
IC
<br> E
<br> IS1
1
<br> b
B
<br> R
N
<br> O
<br> IS1
1
<br> b
M
<br> IL
O
<br> N
IC
<br> E
<br> IS1
1
<br> b
B
<br> R
N
<br> O
<br> IS1
1
<br> b
M
<br> IL
O
<br> N
IC
<br> E
<br> IS1
1
<br> b
B
<br> R
N
<br> O
<br> IS1
1
<br> b
M
<br> IL
O
<br> N
IC
<br> E
<br> IS11b
<br> BRNO
<br> IS11b
<br> M
ILO
<br> NICE
<br> TIŠN
O
<br> V
1
<br> 9
Č
<br> ER
N
<br> Á
H
<br> O
R
<br> A
1
<br> 3
7
<br> 7
<br> R
o
<br> zh
led
<br> n
a Žern
<br> o
vn
<br> ík 4
<br> S S S
S
<br> 377 ČERNÁ HO
RA
<br> 377 TIŠNOV
<br> BRNOSV
ITAVY
<br> LETOVICE
<br> SLOUP
<br> 43
<br> E461
43
<br> E461
<br> BLANSKO
Moravský kras
<br> RÁJEC - JESTŘE
BÍ
<br> 43 BRNO
<br> TI
ŠN
<br> O
V
<br> Č
<.> H
<br> O
R
<br> A4
3
<br> E
4
6
1
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br> LE
TO
<br> V
IC
<br> E
<br> M
o
<br> ra
vs
<br> ký
k
<br> ra
s
<br> B
LA
<br> N
SK
<br> O
<br> SL
O
<br> U
P
<br> R
Á
<br> JE
C
<br> -
J
<br> ES
TŘ
<br> EB
Í
<br> 377
RÁJE
<br> C - JE
STŘE
<br> BÍ
<br>
377
SLOU
<br> P
<br> BOŘ
ITOV
<b...
OOP MÚ BK PÚP III/37715 (160.38 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
<br> oddělení silničního hospodářství
nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
<br> pracoviště: nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
<br>
<br>
<br>
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
Jahodová 494/60
620 00 Brno
<br> Sp.zn.: SMBK-14264/2021-SÚ/Sk
Čj.:
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
IDDS:
<br> SÚ SH DZ/52 - MBK 15738/2021/Sk
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
iskotakova@blansko.cz
ecmbXXX
<br> Datum: 31.03.2021
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Veřejná vyhláška
<br>
Městský úřad v Blansku,stavební úřad,oddělení silničního hospodářství,podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a na veřejně přístupných
účelových komunikacích,zahájil dne 19.03.2021 na základě podnětu žadatele
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,Odštěpný závod Dopravní stavby Morava,IČO: 48035599 <,>
Jahodová 494/60,Brněnské Ivanovice,620 00 Brno,kterého zastupuje DOKA,s.r.o.<,>
IČO: 63471752,Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
<br> (dále jen žadatel),po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie České
republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,IČO: 75151499,Územní odbor
Blansko,Dopravní inspektorát Blansko,Bezručova 1895/31,678 01 Blansko (dále jen PČR -
DI Blansko) ze dne 19.03.2021 č.j.: KRPB-46819-2/ČJ-2021-060106,správní řízení o návrhu
opatření obecné povahy <.>
Podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),v souladu s ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a podle
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu (PÚP) na níže uvedených komunikacích:
<br>
na silnici II/3...

Načteno

edesky.cz/d/4625071

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz