« Najít podobné dokumenty

Obec Velký Chlumec - Nařízení Státní veterinární správy - změna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velký Chlumec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Státní veterinární správy - změna
str.1 z 2
<br> Č.j.SVS/2021/054889-S
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br>
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj jako místně a věcně příslušný
správní orgán podle § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o
změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném
znění,nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a
tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,a ustanovením § 54 odst.2 písm.a) a c) a odst.3
veterinárního zákona rozhodla o změně mimořádných veterinárních opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy) na území
České republiky,která byla nařízená dne 12.4.2021 nařízením Státní veterinární správy č.j <.>
SVS/2021/0452385-S k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy ve
Středočeském kraji v souvislosti s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území
Hodyně ( č.k.ú.748994) v okrese Beroun ve Středočeském kraji <.>
<br>
Čl.1
<br>
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br> Článek 1 se mění takto:
Celá katastrální území uvedená v článku 1 bod 1:
a.tato celá katastrální území:
685267 Liteň,748994 Hodyně u Skuhrova,749010 Skuhrov pod Brdy a 760790 Svinaře
se vyjímají z ochranného pásma a nově se zařazují do pásma dozoru tj.do bodu 2 článku 1
<br> 2.Pásmem dozoru se tedy po změně stanovují:
I.Celá následující katastrální území:
685267 Liteň,748994 Hodyně u Skuhrova,749010 Skuhrov pod Brdy a 760790 Svinaře,669024 Bítov
u Koněprus,616494 Bykoš,623946 Čisovice,627968 Dobříš,645737 Hostim u Berouna,669032
Koněprusy,693006 Ko...

Načteno

edesky.cz/d/4625068

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velký Chlumec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz