« Najít podobné dokumenty

Obec Jehnědí - Výzva pro podání nabídek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jehnědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva pro podání nabídek
Obec Jehnědí
<br> Jehnědí 3,562 01 Ústí nad Orlicí
<br> IČO: 00279005
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Jehnědí dne 4.května 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Věc:
<br> Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna střešní krytiny
<br> na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“
<br>
<br> Obec Jehnědí,Jehnědí 3,562 01 Ústí nad Orlicí si Vás dovoluje vyzvat jako účastníka
<br> veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“ k
<br> vypracování a podání nabídky <.>
<br>
<br> Informace o předmětu veřejné zakázky
<br>
<br> Název veřejné zakázky:
<br> „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“
<br>
<br> Stručný textový popis veřejné zakázky:
<br> Předmětem veřejné zakázky je demontáž staré střešní krytiny,její uložení na řízenou skládku <.>
<br> Po demontáži staré krytiny bude prověřen stav nosných částí střešní konstrukce,při zjištění
<br> závady bude nosný prvek vyměněn.Jako nová krytina bude použita pálená taška Tondach
<br> Brněnka.Pokládka střešní krytiny bude probíhat v souladu s technickým postupem
<br> doporučeným výrobcem této střešní krytiny.Na kraje střešního pláště (krovů) bude upevněno
<br> krajové plechování a háky na žlaby,dále pás proti hmyzu a zábrana proti hnízdění ptáků.Poté
<br> bude na střešní plášť (krovy) připevněna pojistná hydroizolační fólie a na ní,v místech
<br> probíhajících krovů,střešní latě (5x5,6x4 cm).Poté budou rozměřeny a na latě upevněny
<br> kontralatě přesně podle rozměru pokládané pálené tašky a doporučeného pracovního postupu
<br> od výrobce.Po položení kontralatí bude probíhat kladení střešní krytiny – pálené tašky včetně
<br> všech detailů nároží,úžlabí,lemování a hřebene.Na závěr prací dojde k montáži prvků na
<br> odvod dešťové vody,tzn.žlabů a svodů se zaústěním do dešťové kanalizace <.>
<br>
<br> Bližší požadované podmínky jsou součástí zadávací dokumentace <.>
<br>
<br> Projekt bude spolufinancován z programu 29822 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně
<br> technické základny re...

Načteno

edesky.cz/d/4625067

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Jehnědí
05. 05. 2021
05. 05. 2021
05. 05. 2021
05. 05. 2021
05. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Jehnědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz