« Najít podobné dokumenty

Obec Jehnědí - Zadávací dokumentace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jehnědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace strana 1 z 7 Obec Jehnědí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Projekt bude spolufinancován z programu 29822 - Podpora rozvoje a
<br> obnovy materiálně technické základny regionálního školství Ministerstva
<br> financí ČR na rok 2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zadavatel:
<br>
<br> Obec Jehnědí
<br>
<br> Jehnědí 3,562 01 Ústí nad Orlicí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zadávací dokumentace strana 2 z 7 Obec Jehnědí
<br>
<br>
<br>
<br> 1 Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků <.>
<br> Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky
<br> včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.Předpokládá se,že
<br> účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,formuláře,termíny a
<br> specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.Pokud účastník
<br> neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci,nebo pokud jeho nabídky
<br> nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám,může to mít za důsledek vyřazení
<br> nabídky a následné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení <.>
<br> Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám
<br> obsaženou v nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze
<br> zadávacího řízení <.>
<br> Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci podle svých nejlepších znalostí a zkušeností
<br> z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní,nediskriminační a
<br> hospodárné zadání zakázky <.>
<br> Zadavatel upozorňuje účastníky na skutečnost,že zadávací dokumentace je souhrnem
<br> požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících
<br> z o...

Načteno

edesky.cz/d/4625066

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Jehnědí
05. 05. 2021
05. 05. 2021
05. 05. 2021
05. 05. 2021
05. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Jehnědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz