« Najít podobné dokumenty

Obec Jehnědí - Příloha č. 3 - krycí list nabídky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jehnědí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3 - krycí list nabídky
Příloha č.3
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
<br> 1.Veřejná zakázka
<br> Veřejná zakázka malého rozsahu
<br> Název:
<br> „Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Jehnědí“
<br> 2.Základní identifikační údaje
<br> Uchazeč
<br>
Obchodní firma:
<br>
Sídlo:
<br>
Tel./fax:
<br>
E-mail:
<br>
IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Tel./fax:
<br>
E-mail:
<br>
3.Nabídková cena v Kč
<br> Cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem s DPH
<br>
<br>
<br> 4.Prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou
<br> Čestně prohlašuji,že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty
<br> 5.Oprávněná osoba jménem či za uchazeče jednat
<br> Podpis:
<br>
Titul,jméno,příjmení:
<br>
Funkce:
<br>
<br> Strana 1 (celkem 1)

Načteno

edesky.cz/d/4625061

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Jehnědí
05. 05. 2021
05. 05. 2021
05. 05. 2021
05. 05. 2021
05. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Jehnědí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz