« Najít podobné dokumenty

Obec Budkov - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budkov za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budkov za rok 2020
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> C.j.: KUJl 1262612021 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Budkov
<br> se sídlem Budkov 82,675 42 Budkov,IČO: 00289167 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 5.února 2021 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2021 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace () kontrolnich zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 26.dubna 2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Budkov Budkov 82 675 42 Budkov
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> pověření čislo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Mgr.XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v (j 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksabSeu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Budkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku...

Načteno

edesky.cz/d/4625048

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz