« Najít podobné dokumenty

Město Týnec nad Labem - Záměr prodat část pozemku parc. č.2080/1,2081/3,2081/1,k.ú.Týnec nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týnec nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodat část pozemku parc. č.2080/1,2081/3,2081/1,k.ú.Týnec nad Labem
Město Týnec nad Labem,Masarykovo náměstí čp.1,281 26
<br> V souladu s ustanovením '; 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích v pozdějších přijatých zněních Město Týnec nad Labem tímto oznamuje
<br> ZÁMĚR OBCE
<br> — prodat část pozemku o výměře 7m2 z pozemku parc.č.2080/1 v k.ú.& obci Týnec nad Labem (viz situační nákres)
<br> - prodat část pozemku o výměře 23 m2 z pozemku parc.č.2081/3 v k.ú.a obci Týnec nad Labem (víz situační nákres)
<br> — prodat část pozemku o výměře 136 m2 z pozemku parc.č.2081/1 v k.ú.a obci Týnec nad Labem (viz situační nákres)
<br> Podle výše uvedeného zákona bude tento záměr vyvěšen na úřední desce po dobu nejméně 15 — ti dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce,aby se
<br> k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.H
<br> B.XXXXX XXXXXX
<br> starosta města
<br> Týnec nad Labem
<br> masce TÝNEC NAD LABEM Masarykovo nám.čp.1 281 26 Týnec nad Labem
<br> Priloha.Situacm nakres 1 “100235331
<br> V Týnci nad Labem 4.5.2021 Zveřejněno: 4.5.2021
<br> Sejmuto:
<br> VÝKAZ DDSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDMÚ KATASTHU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový stav A Dan-san! výmlm „maly.Dmh puzunim označ-nl Výmťra pm:-iy Druh mnm Typ leavb; Způs-
<br> Dun'n'ku na:-"*N "fill“ Dllphcházlxpalm Člalollďiu Výmlu unu Ozvuluní pam.-Slalom mamma pm; Elsinm Způbnbwhžill Způsuhwulhí výměr označinňhav dilu
<br> 2080/1 - 27 A" BOM/1.31 ' z
<br> Pommánl !! Stamm sni-Hence Évních vztahů
<br> 1573/14
<br> im : m7
<br> 74 travníp.mann.cz: 72 iravníp.:) as %? eosin 1 32! 91 % o 90 $$$-m 2031/3 \ i.se % o ; (.521 29) epson 10001 27.74 celá
<br> 208113.:.<.> 2031/1 mnm.31! as celá <.>
<br> 1573/1
<br>.<.> 2051/3 mnm ' zL se celá
<br>.se: 29
<br> 92.29.52 29 ?
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
<br> m5 Kód Výměra BPEJ Parcelní číslo podle Kód Výměra BPEJ katastru zlou má
<br> na d Hu halusku zimami.“ na dílu nemo-vm“ avldenoa BPEJ ha - mz parcely numw'llastl evidence BPEJ
<br> ha m“ parcely 2080“ 32112.'2 i...

Načteno

edesky.cz/d/4625042

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týnec nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz