« Najít podobné dokumenty

Obec Postřelmov - Záměr pronájmu pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřelmov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu pozemků
tetě.“*t—if OBEC POSTRELMOV
<br> _ KOMENSKÉHO 193,789 69 POSTŘELMOV 10:00303232; Bank.spojení: Čs.spořitelna as; č.ú.1905697329/0800; 583 480 711; E-mail:obec©postrelmov.cz
<br> Rada obce Postřelmov rozhodla na svém zasedání dne 7.4.2021 na základě žádosti a vsouladu s ustanovením _5,39 odst.1 zákona č.12812000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů zveřejnit
<br> záměr pronájmu pozemků v k.ú.Postřelmov
<br> k provozování dětských atrakcí,Iunaparku ve dnech postřelmovských hodů
<br> O část parc.č.1034 o výměře cca 2513 m2 - jiná plocha
<br>.část parc.č.1037 o výměře cca 554 m2 -jiná plocha
<br> část parc.č.1042/1 o výměře cca 645 m2 -—jiná plocha
<br> 0 část parc.č.1061 o výměře cca 950 m2 - ostatní plocha
<br>.část parc.č.1567/1 o výměře cca 996 m2 - jiná plocha
<br> © část parc.č.1568 o výměře cca 215 m2 - zeleň
<br>.část parc.č.1618 o výměře cca 174 m2 - zeleň
<br> O část parc.č.1630 o výměře cca 404 m2 - zeleň
<br> 0 část parc.č.1635 o výměře cca 1355 m2 - ostatní komunikace 0 část parc.č.1636 o výměře cca 224 m2 - jiná plocha
<br> © část parc.č.1914/3 o výměře cca 2168 m2 - ostatní komunikace 0 část parc.č.1915 o výměře cca 425 m2 - ostatní komunikace
<br> Plánek uvedených ploch — příloha č.1
<br> Každý občan,který má zájem o pronájem výše uvedených pozemků ať podá svou žádost (pokud tak již neučinil) na Obecní úřad v Postřelmově a to tak,aby byla doručena Obecnímu úřadu v Postřelmově nejpozději v den konání zasedání rady obce.O XXX,zda pozemek bude nebo nebude pronajat rozhodne rada obce na svém zasedání nejdříve po uplynutí 15.dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Všichni občané mají právo se vyjádřit k záměru pronájmu obecního majetku.Je však třeba,aby své připomínky předali písemně Obecnímu úřadu v Postřelmově,nejpozději do 15ti dnů od prvního dne zveřejnění tohoto záměru,aby mohly být předloženy radě obce,která o případném pronájmu rozhodne <.>
<br> OBEC POSTŘELMOV 3 Komenského 193
<br> 789 89 Postřelmov lČ: ooaoazagreic: 0200303232,<,>
<br> Z...

Načteno

edesky.cz/d/4625040

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřelmov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz