« Najít podobné dokumenty

Obec Postřelmov - Záměr pronájmu prostor objektu č.p. 137

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřelmov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu prostor objektu č.p. 137
„ _ KOMENSKÉHO 193,789 89 POSTŘELMOV lC.'00303232; Bank.spojení: Cs.Spořitelna as; č.ú,1905697329/0800; 583 480 711; E-mall:obec©postrelmov.cz
<br> OBEC POSTŘELMOV
<br> Rada obce Postřelmov rozhodla na svém zasedání dne 7.4.2021 na základě žádosti a v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona c.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br> zveřejnit
<br> záměr pronájmu prostor v objektu č.p.137 v ul.Komenského v k.ú.Postřelmov
<br> k provozování prodeje či služeb
<br> 0 část prostor o podlahové ploše 128 rn2 (prodejní plocha,sklady,chodba,šatna,sociální zařízení)
<br> Každý občan,který má zájem o pronájem výše uvedených prostor at“ podá svou žádost (pokud tak již neučinil) na Obecní úřad v Postřelmově a to tak,aby byla doručena Obecnímu úřadu v Postřelmově nejpozději v den konání zasedání rady obce.O XXX,zda prostory budou nebo nebudou pronajaty rozhodne rada obce na svém zasedání nejdříve po uplynutí 15.dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Všichni občané mají právo se vyjádřit k záměru pronájmu obecního majetku.Je však třeba,aby své připomínky předali písemně Obecnímu úřadu v Postřelmově,nejpozději do l5ti dnů od prvního dne zveřejnění tohoto záměru,aby mohly být předloženy radě obce,která o případném pronájmu rozhodne <.>
<br> Zveřejněno na úřední desce: 12512924 Sejmuto z úřední desky:
<br> OBEC POSTŘELMOV 3 Komenského 193
<br> 789 69 Postřelmov IČ: 00303232 DlČ: 0200303232
<br> Ing.XXXX XXXXXXX starosta obce /

Načteno

edesky.cz/d/4625039

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřelmov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz