« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výpis usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
Výpis usnesení z 19.zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 29 <.>
<br> 4.2021 v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
<br> Přítomní zastupitelé obce – XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,Michal
<br> Peška,XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
Starostka zahájila zasedání v XX:XX hodin
<br>
Pozvánka a program na 19.zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na
<br> úřední desce webové i fyzické <.>
<br> Program jednání byl doplněn o bod č.3 – RO č.4 - odsouhlaseno jednohlasně <.>
<br>
Zapisovatelka: Jana Smejkalová-odsouhlaseno jednohlasně
<br> Ověřovatelka: Mgr.Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně
<br>
Výpis usnesení:
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Smlouvu o dílo s vybraným
zhotovitelem díla – Výkleky splašková kanalizace a ČOV
<br>
<br> 2.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
s Olomouckým krajem a přijetí dotace ve výši 13 000 Kč od Olomouckého
<br> kraje v dotačním titulu 14_02-01 Pořízení,technické zhodnocení,oprava
<br> požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Výkleky – nákup
<br> elektrocentrály včetně příslušenství
<br>
<br> 3.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Rozpočtové opatření č.4 – zapojení
úvěru ve výši 15 milionů korun na akci Výkleky splašková kanalizace a ČOV
<br> do rozpočtu obce Výkleky <.>
<br>
<br>
<br>
Bližší informace k projednávaným bodům a k průběhu celého hlasování a jednání
<br> zastupitelstva obce jsou uvedeny v Zápisu z jednání tohoto zasedání <.>
<br> Zápis z 19.Zasedání ZO Výkleky je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě
<br> Výkleky <.>
<br> Dotazy ze strany spoluobčanů jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě
<br> Výkleky v zápisu z 19.Zasedání ZO Výkleky <.>
<br>
<br>
<br> Starostka obce: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Ve Výklekách dne X.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4625037

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz