« Najít podobné dokumenty

Obec Lišnice - Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva obce Lišnice dne 4. 5. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lišnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva obce Lišnice dne 4. 5. 2021
OBEC LIŠNICE
<br>
Oznámení o termínu konání zasedání
<br> zastupitelstva obce Lišnice <.>
<br>
V souladu s ustanovením § 92 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů oznamuji <,>
<br> že zasedání zastupitelstva obce Lišnice se uskuteční dne:
<br>
4.května 2021 od 17:00 hod <.>
v zasedací místnosti obecního úřadu Lišnice <,>
<br> Lišnice čp.42,434 01 Most (kancelář XXX XXXXXX o.p.s.)
<br>
<br> Navržený program:
<br>
Zahájení
<br> 1.Schválení programu <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
<br> 3.Kontrola plnění usnesení za zasedání zastupitelstva ze dne 22.3.2021
<br> 4.Schválení žádosti pronájem kaple sv.Jana Nepomuckého
<br> 5.Prodej majetku obce – nemovitost čp.1 Koporeč
<br> 6.Projednání návrhu Smlouvy a smlouvě budoucí a dohody o právu provést stavbu na pozemku obce
<br> Lišnice – nová trafostanice v obci Nemilkov
<br> 7.Stanovisko obce Lišnice ke stavbě nové skladovací jímky v areálu Animo Žatec
<br> 8.Projednání protokolu o otevírání obálek a návrh na rozhodnutí zadavatele ve věci zakázky malého
<br> rozsahu „Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu 6 RD Koporeč – projektová dokumentace“
<br> 9.Různé – podněty občanů
<br>
<br>
<br>
<br> Program jednání může být doplněn na návrh člena zastupitelstva
ještě v den zasedání zastupitelstva <.>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na
<br> úřední desce obce Lišnice
<br> Vyvěšeno 27.4.2021
<br> Sejmuto 4.5.2021
<br>
<br>
V Lišnici: 27.4.2021
<br> Bc.XXXX XXXXXX,starosta obce
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4625021

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lišnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz