« Najít podobné dokumenty

Obec Bdín - Rozpočtové opatření č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bdín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (48.71 kB)
Obec Bdšn.ŠČG 00639770 KEGÁ=1:G.0-URO%- :
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou '
<br> Sohválene rozpočtové.opaiřem 123110021
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy mzpočtu:
<br> Příj_m_ XXX XXX org: orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1211 40000000 '-127 000,00 44? 4%.00 Daň 2 přídanehodnoty 1341 1 100.00 1 000,00 2 100,00 Poplatek ze 050 4112 0:3 400,00- 5 400,00 70 800,00 i'iieřfivpňýííraiůía 321-5 si; :“ trz'pw lama" Celkem za Par: 526 500,00 -6 200,00 520 300,00 1012 2131- 0,00 200,00 2001'00'F'říjmy zpronájmu pozemků Celkem za Pa:: 1012 0,00 200,00 200,00 Podnikání a restruktur.\: zeměd.& 1031 2111 4500.00 400 000,00 404150000'Pmmy Z poskytovaní Šlůž'eb & vyrobků Celkem za Par: 1031 4 500,00 400 000,00 404 500,00 Pěstební činnost 3722 2111 30 000,00 6 000,00 36 000,00 Příjmy z poškytováni služeb a výrobků Celkem za Par: 3722,30 000,00,6 000,00 * * „3760000050370 svoz komunálních odpadů Příjmy celkem 561 000,00 400 000,00 ' ' 961 000,00 Výdaje řez-' For“ v??i! urgž- Něž-'$? 25: “Půvoehiřňooooíaw ZňĚňá' Fuíířlěhěííb'ázev'
<br> 1012 5169 0,00 400 000,00 400 000,00 Nákup ostatních služeb freikemzařar 'ÍÚÍ'Z' 0100 40000030 iiůi'růíl'čýirř'údnikáni'a restruktur.v zemští.& 2310 5139 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Nákup materiálu jénde nezařazený
<br> 2310 51?1 600'000,00 45 000,00“ 759500090 Úpravy & ud I'Žbvahi' Celkem za Par: 2310 610 000,00 0,00 810 000,00 Pitná voda 6171 516? 1 000,00 600,00 1 600,00 Služby Školení a vzdělávání 6171 5169 85 000,00 4500.00 84 400,00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 5171 86 000,00 0,00 85 000,00 Činnost místní správy Výdaie celkem 696 000,00 400 000,00 1 095 000,00
<br> !
<br> Důvodová Zpráva !( rozpočtovému opatření č.1
<br> \! soušadueustanovením ?,15 zákona 0250200050,o rozpočtovýshvprevédlech.územníchmzpoštů dojde k.rozpočtovému,opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: Na zasedání d...

Načteno

edesky.cz/d/4625011

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bdín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz