« Najít podobné dokumenty

Obec Líský - Zapis 02/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis 02/2021 (1.25 MB)
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líský
<br> č.Z2/2021
<br> Datum: 20.02.2021
<br> lVlísto: Obecní úřad
<br> Čas: 18.00 hodin
<br> Přítomni: XXX XXXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXX Ověřovatelé: XXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXXXX XXXXXXX Hosté: XXXX XXXXX
<br> Starosta seznámil zastupitele s návrhem programu a následně navrhl,aby byl program schůze schválen v tomto znění:
<br> Program: 1.Projednání úpravy vozovky vedoucí kolem domu pana Vrány k rozhledně.Ta je často
<br> 'vr
<br> přes označení zákazem vjezdu využívána nejrůzněj srmi dopravními prostředky k cestě na pole,rozhlednu,do XXXX <.>
<br> X.Projednání turistického značení které zpřehledni průchody a průj ezdy obcí k místním atrakcím a pamětihodnostem
<br> Starosta dal o návrhu programu hlasovat: Hlasování: 5 hlasů PRO
<br> 0 hlasů NEHLASOVAL 0 hlas PROTI
<br> 1.Projednání úpravy vozovky vedoucí kolem domu pana Vrány k rozhledně.Ta je často přes označení zákazem vjezdu využívána nejrůznějšími dopravními prostředky k cestě na pole,rozhlednu,do XXXX <.>
<br> Starosta informoval zastupitele o zvýšeném provozu dopravních prostředků,zejména aut,motorek,čtyřkolek a kol v době turistické sezóny na cestě z návsi „chaloupkami“ směrem na Lískou rozhlednu <.>
<br> Někteří turisté se snaží dostat buď z neznalosti nebo kvůli vlastnímu pohodlí svým dopravním prostředkem až přímo k rozhledně.Využívají k tomu nejčastěji právě cestu „V Chaloupkách“ a pak dále nezpevněný úvoz nad domem pana Vrány cestou na XXXX a k rozhledně <.>
<br> Vzhledem k vybudovanému parkovišti u obecního úřadu a k stížnostem některých občanů se zastupitelstvo usneslo na uzavření cesty nad panem Vránou v místě hliněného úvozu uzamykacím řetězem,který bude fungovat místo závory.V nutném případě může být řetěz starostou krátkodobě odemčen,ale po většinu času bude cesta uzavřena.Zároveň bude barevně označen,opatřen informační cedulí a a svým středem prověšen nízko nad zemí tak,aby mohl b...

Načteno

edesky.cz/d/4625004

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz