« Najít podobné dokumenty

Obec Líský - Vyhláška F.U. Slaný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 2 (71.36 kB)
Finanční úřad pro Středočeský kraj
<br> Na Pankráci 1685/17,19,140 21 Praha 4
<br>
<br> Odbor metodiky a výkonu daní
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Oddělení majetkových daní
<br> Tel: (+ XXX) XXX 009 344,(+ 420) 257 004 111
<br> E-mail: Renee.Svobodova@fs.mfcr.cz
<br> ID datové schránky: 6sxny3p
<br>
<br> Obecní úřad,Městský úřad
<br> v působnosti Finančního úřadu pro
<br> Středočeský kraj
<br>
<br>
<br> Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2021
<br>
Podle § 50 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňového řádu,ve znění pozdějších předpisů Vás
žádáme o vyložení vyhlášky na úřední desce obce po dobu 30 dnů,tj <.>
<br>
od 26.04.2021 do 26.05.2021
<br> Doručení daňové povinnosti se provede tak,že se vyložení hromadného předpisného
seznamu oznámí občanům vyhláškou na úřední desce obce,a to
<br>
• s označením druhu daně takto stanovené
• doby,od kdy je vyložen
• označením místa,kde do něj lze nahlédnout
<br>
<br>
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu je daňovému subjektu sdělena jeho
daňová povinnost <.>
<br>
Vyložení veřejné vyhlášky na úřední desce obce není nutné finančnímu úřadu
oznamovat <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
2021-04-21T13:37:54+0200
Vyhláška 1 (65.54 kB)
Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17,19 dne
140 21 PRAHA 4
Čj.: 1892670/21/2100-11460-200796
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
<br> v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz
pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.1891290/21/2100-11460-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1891291/21/2100-11460-200796 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1891292/21/2100-11460-200796 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 <.>
<br>
<br> K č.j.1892670/21/2100-11460-200796 strana 2
<br>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4625003

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Líský
14. 05. 2021
05. 05. 2021
14. 04. 2021
14. 04. 2021
17. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Líský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz