« Najít podobné dokumenty

Obec Prodašice - Závěrečný účet 2020 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prodašice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodašice (01.01.2020 - 31.12.2020).pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 001459/2021/KUSK Stejnopis č <.>
<br> SpZn: SZ_087427/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> PRODAŠICE
IČ: 00509272
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Prodašice za rok 2020 bylo zahájeno dne 04.08.2020
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 22.04.2021
▪ 02.10.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Prodašice
<br> Prodašice 28
<br> 294 04 Dolní Bousov
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX
- kontrolor: XXXX XXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostřed...
Návrh Záv. účtu 2020.pdf
NAVRH ZAVERECNEHO UCTU ZA ROK 2020
<br> * sestavený k 31.12 2020 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Prodasnce
<br> „ \ ff ICO 509272 Adresa ulice,č.p.Prodašice obec Prodašice PSČ,pošta 29404 Dolní Bousov Kontaktní údaje telefon 724155768 fax e-mail obec— rodasice centrum.cz \ p © J / Obsah závěrečného účtu \ I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VIL Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní do lňu'ící úda'e \ P ] J )
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX Strana XX.XX.XXXX Finanční okruhy- Účetnictví XXX.0 (gordíc),verze: 2020.01.D 1 z 7 16:57:59
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> (výpis položek die druhového tříděnů
<br> - * -' ' : “Roi '" o= =.v [ POL _ _ _ _ Nazev polozky _ „ _ __ 5332? _ ŽŠŠŠŽĚĚ _ - Skotecnost 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 320 000,00 331 905,40 331 905,40 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000,00 6 000,00 4 766,89 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 26 000,00 29 084,06 29 084,06 1121 Daň Z příjmů právnických osob 232 000,00 232 000,00 217 686,70 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 260 000,00 282 530,00 282 530,00 1211 Daň z přidané hodnoty 558 000,00 597 055,77 597 055,77 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 88 200,00 88 200,00 84 875,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 2 000,00 1 920,00 1381 Daň z hazardních her 5 výj.dílčí daně z tech.her 5 300,00 8 228,87 8 228,87 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.— 2,24 2,24 1511 Daň z nemovitých_ věcí 163 000,00 163 398,89 163 398,89 1xxx__ panove panny ' _,<.> _ 1.660 000...

Načteno

edesky.cz/d/4625002

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prodašice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz