« Najít podobné dokumenty

Obec Slatina (Klatovy) - 14. zasedání Zastupitelstva obce Slatina - 26. 4. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slatina (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

14. zasedání Zastupitelstva obce Slatina - 26. 4. 2021
14.zasedání Zastupitelstva obce Slatina - 26.4.202114.zasedání Zastupitelstva obce Slatina - 26.4.2021
Aktuálně zveřejněné dokumenty na této elektronické úřední desce,jsou současně k dispozici i na pevné úřední desce,která  je umístěna před budovou obecního úřadu Slatina.Pevná úřední deska je prosklená,uzamykatelná a přístupná nepřetržitě v souladu se správním řádem <.>
Do listinné podoby zveřejněných dokumentů lze fyzicky nahlédnout v kanceláři OÚ Slatina v úřední dny,t.j. pondělí a středa od 9:00 do 11:00,pátek od 18:00 do 20:00 <.>
14.zasedání Zastupitelstva obce Slatina
konaného dne 26.4.2021 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu,Slatina 62
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.Plné znění je k nahlédnutí na OÚ <.>
USNESENÍ
určuje návrhovou komisi ve složení XXXXX XXXXX a XXXX Renč 
určuje ověřovatele zápisu Martina Chaloupku a XXXXX Desenského a zapisovatele Milana Čadu 
schvaluje zápis a kontrolu usnesení ze dne 5.února 2021
bere na vědomí zprávu z přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina za rok 2020  
schvaluje opatření k nápravě chyby uvedení ve zprávě o přezkoumání hospodaření  
schvaluje účetní uzávěrku obce Slatina sestavenou k 31.12.2020 a závěrečný účet obce Slatina za rok 2020 bez výhrad     
bere na vědomí rozpočtové opatření RO/2021/001
schvaluje uzavření „Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen a.s.“ se sídlem Průběžná 1940/32,Nový Hradec Králové,500 09 Hradec Králové,plynoucích ze zákon č.541/2020 Sb.o odpadech,ve znění pozdějších změn,zejména týkajících se poplatku za ukládání odpadů na skládku  
schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 4.576,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s Plzeňským krajem,Škroupova 18,306 13 Plzeň   
neschvaluje žádost o příspěvek...

Načteno

edesky.cz/d/4624984

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slatina (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz