« Najít podobné dokumenty

Obec Doubice - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o
svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok
<br> 2020
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím <,>
podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací
předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec Doubice tuto „Výroční zprávu za
rok 2020“ <.>
<br>
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace 2
<br> b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace
<br> 0
<br> e) přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na
právní zastoupení:
<br> 0
<br> f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
<br> 0
<br> g) počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,a
to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem
ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst.3 zákona č.106/1999 Sb.v platném znění součástí
výroční zprávy o poskytnutí informací <.>
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce,prostřednictvím kamenné úřední
desky v obci,webových stránek,elektronické úřední desky v rámci webových stránek,e-mailem a jinými
z...

Načteno

edesky.cz/d/4624983

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz