« Najít podobné dokumenty

Obec Strážná - Pozvánka na zasedání ZO dne 10.5.2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strážná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání ZO dne 10.5.2021 [0,03 MB]
Obec Strážná
<br> Ve Strážné:
4.5.2021
Č.j.:
<br> 100/2021
Vyřizuje:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Počet listů:
X
<br> Počet příloh:
0
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRÁŽNÁ
Starostka obce XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX zve členy zastupitelstva obce i všechny spoluobčany na zasedání zastupitelstva obce,které se bude konat
v pondělí 10.5.2021 od 18:00
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Strážné <.>
Program zasedání:
1.Zahájení
2.Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.Ověření zápisu z minulého zasedání
4.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020,Kontrola hospodaření obce za rok 2020
5.Obecně závazná vyhláška
6.Vodovod- výsledek výběrového řízení,smlouva o dílo,Smlouva- BOZP,TDI
7.Pacht pozemků
8.Schválení zadání změny ÚP,zpracování studie zastavění
9.Žádost o převod pozemků- pod asfalt.komunikací
10.Návrh programu na podporu nakládání se splašk.vodami dle zákona
11.Smlouva o smlouvě budoucí- ČEZ- zemní vedení
12.Rozpočtová opatření
13.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> Starostka obce XXXXXXXX XXXXXXX
Vyvěšeno OÚ Strážná: X.X.XXXX
Sejmuto OÚ Strážná: 11.5.2021

Načteno

edesky.cz/d/4624980

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strážná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz