« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá Hlína - Oznámení - katastrální operát - nové mapování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá Hlína.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_-_kat._operát.pdf (997474)
&rg2"rl u řu,l ozNÁMENí o obnově katastrálního operátu novým mapováním Obec Rokytá podle ustanovení § 38 odst,1 zákona ó.25al2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje na zá||kladé oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX (dále jen,<,> katastrální úřad'),č.j.00-112020-207,že v katastrálním území Dolní Rokytá obce Rokytá (mimo část dotčenou pozemkovou úpravou) bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen,<,> obnova katastrálního operátu").Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1 5.9.2a2a do 15.10.2020.Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.Obnova katastrálního operátu bude zahdjena zjišťováním průběhu hranic.Vlastníci nemovitostí budou,ke zjištbvání průběhu hranic pozemků a v[ějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem.Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití qýsledků zjišt'ování průběhu hranic,jeho přítomnost může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit uýsledek zjišt'ování hranic a předejít tak případným problémům.Výsledek zjišťování hranic závisí zejména na určení hranic vlastníkem,proto vlastníky vyzýváme,aby v souladu s ustanovením § 37 odst.1 písm.b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky ó.35712013 Sb,<,> o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),před zjišťováním průběhu hranic ve shodě se sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem (např.zapuštěnými kameny,mezníky,zabetonovanou trubkou) hranice suých pozemků,pokud tak dosud neučínili.Pokud vlastníci neoznačí hranice sqých pozemků,budou hranice bez jejich zaměření převzaty z dosavadní katastrální mapy,která často vznikla v první polovině 19.století,což díky její přesnosti,která není v současné době dostačující,zakládá možnost budoucích sousedských sporů,problémů při územních a stavebních řízeních,apod.Neznatelné hranice pozemků sloučených do většího celku nebo hranice druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastní...

Načteno

edesky.cz/d/4624979

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá Hlína      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz