« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2018
/ <.>
<br> Návrh závěrečného účtu obce Ždírec za rok 2018
<br> (g 17 zákona č.250I2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> ve!
<br> Údaje o plnění grumů a údajů za rok 2018
<br> Plnění k 31.12.2018 RU Třída 1 - daňové příjmy 981.430: Kč 202.- % Třída 2 — nedaňové příjmy 171.100: Kč 105,20 % Třída 3 — kapitálové příjmy 70.000; Kč 102.- % Třída 4 —- přijaté transfery 92.01 ?,- Kč 186.- % Příjmy celkem: 1.314.547,- Kč 1 77,60 % Třída 5 - běžné výdaje 1082663.— Kč 113.20 % Třída 6 _ kapitálové výdaje 175000,- Kč 39.30 % Výdaje celkem: 1.257.863,— Kč 102,90 % Třída 8 — financování 56.884- Kč přebytek Bankovní účty stav k 31.12.2018 KB 95624498 Kč ČNB 51953739 Kč FIO 302.853,90 Kč Pokladna 26.501.- Kč Při iaté dotace 4111 — dotace na Volbu prezidenta 22.808; Kč 4111 - dotace na Volby do Senátu 22.825; Kč
<br> '
<br> Udaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2018 brutto k 31.12.2017 brutto k 31.12.2018
<br> 021 stavby 183223050 Kč 10.598'10250 Kč 022 samostatné movité věci 6.900.— Kč 162.018; Kč 028 drobný dlouhodoby hmotný majetek 55408830 Kč 55408830 Kč 031 pozemky 809549824 Kč 809549824 Kč 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8.7?2.67?„- Kč 45.304,- Kč 069 ostatni dlouhodobý finanční majetek 113438.- Kč 113.438- Kč Sestavila:
<br> XXXX XXXXXXXX
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ždírec za rok 2018
<br> v Ždírci dne: 11.6.2019
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Vyvěšeno dne: '\ŘÉJ.uši?“ Sejmuto dne:.<.>.v.<.> Tří :.3.5%? Elektronicky zveřejněno dne:.*2.vir-::.- me?).?
<br> Odejmuto s “elektronické úřední desky dne: \\?Ř—CJÝÚX
<br> Pozn.: Finanční a účetní výkazy k závěrečnému účtu obce Ždírec za rok 2018 jsou k nahlédnutí na obecním úřadu <.>

Načteno

edesky.cz/d/4624955

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz