« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: 'l
<br> o j.: KUJI 53805120er KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdírec
<br> se sídlem Ždírec 23.580 01 Havlíčkův Brod 1,IČO: 15060918 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.března 2020 podle 5 5 odst.3 zákona &.420f2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.června 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem.který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 9.června 2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ždírec Ždírec 23 580 01 Havlíčkův Brod 1
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Bc.XXXXX XXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Pod klady předložili: XXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět-přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ždírec byly zjištěny následující chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57.se? 33 Jihlava.lCO: 70390749 ID datové schránky: ksab3eu.e-mail: postanr-vysocmaxz
<br> Předmět: Zákon č.42052004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových p...

Načteno

edesky.cz/d/4624954

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)
06. 05. 2021
06. 05. 2021
06. 05. 2021
06. 05. 2021
06. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz