« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.: 'l
<br> o j.: KUJI 53805120er KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdírec
<br> se sídlem Ždírec 23.580 01 Havlíčkův Brod 1,IČO: 15060918 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 14.března 2020 podle 5 5 odst.3 zákona &.420f2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.června 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem.který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 9.června 2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ždírec Ždírec 23 580 01 Havlíčkův Brod 1
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Bc.XXXXX XXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Pod klady předložili: XXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět-přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ždírec byly zjištěny následující chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57.se? 33 Jihlava.lCO: 70390749 ID datové schránky: ksab3eu.e-mail: postanr-vysocmaxz
<br> Předmět: Zákon č.42052004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových p...

Načteno

edesky.cz/d/4624954

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz