« Najít podobné dokumenty

Obec Džbánice - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Moravia za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Džbánice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Moravia za rok 2020
N�vrh z�v�re�n�ho ��tu 2021/Inventarizacni_zprava.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
N�vrh z�v�re�n�ho ��tu 2021/NAVRH_ZAVERECNEHO_UCTU_za_rok_2020.pdf
<br>
Svazek obcí Moravia,671 38 Višňové 212,okres Znojmo,IČ: 70947121 <,>
tel./fax: 515 339 130,e-mail: vladimir.korek@visnove.cz
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Svazku obcí Moravia za rok 2020
<br>
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších změn a doplňků)
<br>
<br> Obsah:
<br>
I.Rozpočet svazku na rok 2020
II.Hospodaření s majetkem
III.Výsledek hospodaření
IV.Členské příspěvky
V.Účelové fondy
VI.Vyúčtování finančních vztahů
VII.Vedení účetnictví
VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
IX.Projednání závěrečného účtu
X.Přílohy
<br>
<br> I.ROZPOČET SVAZKU na rok 2020
<br>
Rozpočet Svazku obcí Moravia na rok 2020 byl schválen na jednání výboru dne
20.11.2019 jako schodkový - příjmy 32.200,- Kč,výdaje 255.000,- Kč,financování
222.800,- Kč.Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 21.11.2019.Jako závazný ukazatel pro
čerpání finančních prostředků byl stanoven paragraf.Tento zvolený ukazatel nebyl překročen <.>
<br>
Výbor Svazku obcí Moravia za rok 2020 schválil 3 rozpočtové opatření
(viz následující tabulka):
<br>
<br> RO č.Změna příjmů Změna výdajů
Změna
<br>
financování
<br>
1.17.600,- Kč 17.600,- Kč
(změna paragrafu +
<br>
položek)
<br>
0,-
<br>
2.150.000,- Kč 150.000,- Kč 0,-
<br>
3.11.500,- Kč 11.500,- Kč 0,-
<br>
CELKOVÁ
ZMĚNA
<br>
179.100,- 179.100,- 0,-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu za rok 2020
<br>
<br> Členění dle tříd
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
Skutečnost
k
<br>
31.12.2020
<br>
% plnění
k uprav <.>
rozpočtu
<br>
Třída 1 – daňové příjmy 0,-- 0,-- 0,-- 0
<br>
Třída 2 – nedaňové příjmy 200,-- 150.200,-- 150.029,84,-- 99,89
<br>
Třída 3 – kapitálové příjmy 0,-- 0,-- 0,-- 0
<br>
Třída 4 – přijaté transfery 32.000,-- 61.100,-- 210.625,00,-- 344,72
<br>
Příjmy cel...

Načteno

edesky.cz/d/4624944

Meta

Rozpočet   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Džbánice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz