« Najít podobné dokumenty

Obec Pozďatín - Usnesení č.3/2021 ze dne 27.4.2021(04.05.2021 - 04.07.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pozďatín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení číslo 3-2021 ze dne 27.4.2021
Usnesení číslo 3l202t
ze zasedání Zastupitelstva obce Pozďatín
<br> konaného dne 27.4.202l
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluveni: 1
Viz.prezenční listina
Zapísov atel : XXXXXXXXX XXXXXX
Ověřovatelé: Jaroslav VotavX XXXXXXXXX XXXX
<br> Program jednaní:
X.volba zapisovatele a ověřovatelů zapisu
2.schválení programu jednání
3.zprávakonťrolní arcviznikomise
4.vyjádření ke směně,nebo prodeji části pozemku p.ě.24ll3 v k.ú.Studenec
5.schválení smlouvy naprodej pozemků Horka
6.přgdběžný souhlas k odprodeji části pozemku p.č.77Il2 v k.ú.Pozďatíno výměře cca28
<br> m' pro stavbu kioskové trafostanice
7.Žádostpana Šihana o vyjádření k možnosti odkuprr/směny části obecních pozemků p.č <.>
<br> 224lI a224l2
8.žádost o dotaci Obnova venkova Vysočiny 2021
9.diskuse členů zastupitelstva
<br> zastupitelstvo obce schvaluie:
1.zapisovatele (Dundel) a ověřovatele zápisu (Votava,Jura) (schváleno 8 hlasy)
2.navržený program (schváleno 8 hlasy)
3.náwh smlouvy na prodej pozemků Horka vypracovanou advokátem Mgr.Bc <.>
<br> Martinem Burianem (schváleno 8 hlasy)
4.předběžný souhlas k odprodeji části pozemku p.č.77Il2 v k.ú.Pozďatíno výměře
<br> cca28 m'pro stavbu kioskové trafostanice
5.podání žádosti o dotaci POV 202l na opravu komunikace p.č.918/1 (schváleno 8
<br> hlasy)
<br> zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> 1.zptávukontrolní arevizríkomise
2.návrh na směnu,nebo prodej části pozemku p.č.24ll3 v k.ú.Studenec,dle návrhu
<br> budoucího obce studenec
3.žádostpana Šilhana,bude projednáno napříští schůzíZO
<br> Starosta obce: XXXXXXXXX XXXXXX X*ful\
oBEc
<br> Vyvěšeno: X.X.202I Sňato: 20.5.2021 675 03 POZĎATÍ'

Načteno

edesky.cz/d/4624933

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pozďatín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz