« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřice (Vyškov) - SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 8. 5. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O MOBILNÍM SVOZU NEBEZPĚČNÉHO ODPADU- příloha.pdf
RESPONO,a.s.ve spolupráci :; obecním % úřadem pro vas zagistili % i " ĚHO ODPADU NEBEZPECN _ __ __ Nebezpečný odpad a elektrozařízení vyhozené do běžných popelnic a konteinerů ohrožuie životní prostředí.*“ Proto iei musíme sbírat odděleně a potom odborně odstraňovat.Co ie l'o nebezpečný odpad? akumulátory,plechovky od barev,barvy
<br> a ředidla,zářivky a výboiky,pesticidy,Fotochemikalie,léky,lepidla,desinřekční prostředky,čistící prostředky zaoleiované hadry,nódoby se zbytky chemikálií,vyjetý motorový a převodový olej <.>
<br> Co isou lo eleklrozařízeni?
<br> - „.ačky,sporáky,vysavače,vrtačky,mikrovlnn „.<.> - myčky <,>
<br> žehličky,fritovaci ' =.<.> oil,el.sekačky,televz._ ".“-ciqče,tiskárny,rádia,videa,telefony,kopírky,a ' * ___,<,> -.a hračky atd.Elektrozařízení <,>
<br> která při svozu M.<.> —_ms-i'řmjíhbezp.— “edána ke zpětnému odběru,t
<br> recyklaci hradí kolektivní sy =.<.> Sběr nebezpečného odpadu není určen pro odpad vznikuiící : podnikatelské činnosti,Nebezpečné odpadya—e—l-e-ldiieze-šíeen-i budou odebírány vyškoleným pracovníkem a odvezeny podle tohoto kalendáře: ; _ domů;.<.>.<.>.<.> hodir!9_f_fýf.<.> l l
<br>.<.> mama/'.<.>
<br> <mare-re _ =(“ _ „z „___ _.:::.JAlYaJL—wc: "IGN-*=
<br> Vážení občané,__ _,_,<,> mimo zde uvedený __ _ _ SBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZARIZENI,<,>
<br> který je 2 )( ročně,]sme pro Vás vybudovali
<br> SBĚRNÉ nvonv ODPADÚ
<br> IVANOVICE NA HANÉ _ Husova 27_ _Rousínov _ _ Kreičířova 28 SLAVKOV u BRNA — Zlatá hora l469 BUČOVíCE _ Hóieckó 1180
<br> Otevírací doba: Po,8113.00 _ 18.00 So 3.00 — 12.00
<br> art-:,<.> :MÝX-"twňzí—"Wďiiťťů.-
<br> '-='.<.> zamr- Allrmm'e-F.: se,<.> “,;-„"; ";.r" ma'-' 33.„ 'l'L'
<br> VYŠKOV _ Cukrovarská 16 Otevírací doba: Út,Čt 8.00 * 17.00 So 8.00 — 12.00
<br> KOZLANY — Skládka komunálního odpadu Po - Pá 6.00 — 15.30
<br> Otevírací doba:
<br> :„ *:: Tšč'i'dit.<.> Xí.<.> 7i'řif.\.<.> 1£
<br> Nevíte,co se starými a nepotřebnými věcmi,jako např.__ ledničky,televize,nábytek,nebezpečný odpad,2% pneu...
OZNÁMENÍ O MOBILNÍM SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU.pdf
OZNÁMENÍ o MOBILNÍM
<br> SVOZU ODPADÚ
<br> BDGGGQOSGQOGDGGSG 3389693339963399
<br> UHZICE
<br> 600.999.DGUGDGQGOQOOQÚOG
<br> 'onnocou
<br> 49 av;- _ mw
<br> :.MUŽETE.DEVZDAT
<br> Razítko a podpis obeďň! : uradu'řq * — ' 35333 53333433.'
<br> 333 33 3333333 33.<.> *,; GKŘÉŠ WŠKÚĚÍ 1-3 <.>
<br>.www.elektrowm cz ___Íektrwm,a 5.3333533 3330/33 14.11 00 Praha 4 tel.241 091343

Načteno

edesky.cz/d/4624908


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Uhřice (Vyškov)
14. 05. 2021
14. 05. 2021
11. 05. 2021
11. 05. 2021
08. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Uhřice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz