« Najít podobné dokumenty

Obec Vápenice - Závěrečný účet Mikroregionu Bílé Karpaty 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vápenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÚ MBK 2020
Licence: DOR7 strana 1 / 6 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> Mikroregion Bílé Karpaty
<br> 'Je,v I,\!
<br> ZÁVĚRECNY UCET ZA ROK 2020
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo 7519871 název Mikroregion Bílé Karpaty ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail VWVW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obci,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14,05.1) GORDIC spol.s r.o.03.05.2021 10h11m 7s
<br> Licence: DOR7
<br> I.PI_.NĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> strana 2 / 6
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (01012020 / 01012020)
<br> Text Schválený rozpoč; _ Rozpočet Eo změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 000,00 1 000,00 288,25 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 655 000,00 3 492 000,00 6 660 536,74 Přůmy celkem 656 000,00 3 493 000,00 6 660 824,99 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtová skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 288,25 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 288,25 21 Příjmy z v|.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 000,00 1 000,00 288,25 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 000,00 1 000,00 288,25 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 000,00 1 000,00 28825 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 340 000,00 3 177 000,00 3 176 202,12 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 340 000,00 3 177 000,00 3 176 202,12 4121 Neinvestiční přijaté transfery od c_b-cí 315 000,00 315 000,00 31...

Načteno

edesky.cz/d/4624906

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vápenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz